Diensten

  1. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  2. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  3. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  4. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman
  5. 30-08 10:00 WaZ ds. S. Schippers (Itens)

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Nieuwe regels periodieke gift

Sinds januari 2014 is het mogelijk een periodieke gift vast te leggen zonder tussenkomst van een notaris. Tot 2013 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Giften die zijn vastgelegd in een 'Overeenkomst periodieke gift' zijn volledig aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels). Omdat er geen notaris meer aan te pas komt, worden er geen extra kosten gemaakt en komt het volledige bedrag ten goede aan het gekozen doel. Als u dat wenst kan het jaarlijkse bedrag in (maandelijkse) termijnen worden geïncasseerd. Wel moet de looptijd tenminste vijf jaar bedragen. De fiscale voordelen gelden alleen voor schenkingen aan instellingen die door de overheid zijn erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals Kerkbalans. Wanneer u onverhoopt werkloos wordt en niet aan de minimale looptijd kunt voldoen, kunt u een vrijstelling aanvragen en hoeft het fiscale voordeel niet te worden terugbetaald. 

Voor het invulformulier voor een Overeenkomst Periodieke Gift klik hier .

PKN Nederland