Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Verhalen, podcasts en video's over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk

Diensten

  1. 26-09 10:00 VK Ds. O. Sondorp
  2. 26-09 10:00 st. odulphuskerk ds. A. van Nierop
  3. 03-10 10:00 WaZ ds. B. J. Stobbelaar (Driehuis)
  4. 03-10 10:00 VK Ds. A. Hoekstra, Amsterdam
  5. 10-10 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Naschrift dankdag voor gewas en arbeid

Zomaar op een doordeweekse woensdagmiddag verenigd rondom de tafel van de Heer, het is en blijft een bijzondere ervaring. Er waren bijna vijftig aanwezigen en de sfeer was intens. Arjan had het brood geschikt: rondom het kruis was brood en wijn en over het kruis gevouwen handen. Froukje Post had de tafelversiering gemaakt, een rijke oogst, zowel aan voedsel als aan bloemen. Er lagen ook blaadjes en takken voor de dieren, dat is naar het park gegaan. In de overdenking ging het over het “Onze Vader”, Kees Brinkman speelde dat naderhand. Al met al een fijne gebeurtenis, afgesloten met ruimte en tijd voor ontmoeting bij koffie of thee. Er werd dankbaar gebruik van gemaakt. De collecteopbrengst mocht er zijn: ruim 130 euro.

Wat we al wisten is ook deze keer bevestigd: deze diensten voorzien in een behoefte en worden als zeer fijn ervaren.

De volgende middagviering is op Witte Donderdag. Te zijner tijd hoort u er meer van.

Een hartelijke groet,

Greet Bijl

PKN Nederland