Verhalen, podcasts en video's over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk

Diensten

  1. 26-09 10:00 VK Ds. O. Sondorp
  2. 26-09 10:00 st. odulphuskerk ds. A. van Nierop
  3. 03-10 10:00 WaZ ds. B. J. Stobbelaar (Driehuis)
  4. 03-10 10:00 VK Ds. A. Hoekstra, Amsterdam
  5. 10-10 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Missionaire eredienst en netwerkbijeenkomst eenzaamheid en ouderen

Als predikant woon ik vaker verschillende bijeenkomsten bij om bij te scholen en om het gezicht van onze kerk naar buiten te laten zien. Twee van de bijeenkomsten die ik onlangs heb bezocht zijn een landelijke ronde over de missionaire eredienst en een netwerkbijeenkomst over eenzaamheid en ouderen. Deze laatste werd georganiseerd door de burgerlijke gemeente en verschillende sociale instellingen.

De missionaire bijeenkomst. Missionair betekent naar buiten gericht zijn. De kerken staan hierbij voor de uitdaging om beter, duidelijker en aantrekkelijker aansluiting te vinden aan de behoeftes van deze tijd en maatschappij. Twitter en Facebook zijn daarbij digitale wegen om in gesprek te gaan met jonge mensen, een gericht aanbod op de vragen van deze tijd en een goede imagovorming zijn hierbij echter ook van belang. De zondagse kerkdienst is qua tijd en vorm minder geschikt voor missionaire doeleinden. Toch zijn ook hier mogelijkheden zoals een regelmatige gezinsdienst, scholendienst en jeugddienst die een andere vorm hebben en laagdrempelig zijn voor mensen die zich minder betrokken voelen bij de kerk. De bijeenkomst liet weer zien dat er in de toekomst nog interessante uitdagingen wachten op onze kerkgemeenschap.

De netwerkbijeenkomst eenzaamheid en ouderen liet een opvallend onderzoeksresultaat zien. Daarin wordt gesteld dat meer dan 40% van de Nederlanders zich eenzaam voelen. Bij ouderen is dit percentage nog hoger en het sociale isolement groter. Op de bijeenkomst eenzaamheid in het Kennemer Theater waren naast de burgerlijke gemeente verschillende organisaties aanwezig om over de vraag te discussiëren hoe wij dit probleem gezamenlijk kunnen aanpakken. Meer inzicht in het werk dat wij doen als kerk of organisatie en onderlinge samenwerking is het voornemen dat wij op deze bijeenkomst hebben afgesproken.

ds. Stephan Kurtzahn

PKN Nederland