Verhalen, podcasts en video's over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Diensten

  1. 26-09 10:00 VK Ds. O. Sondorp
  2. 26-09 10:00 st. odulphuskerk ds. A. van Nierop
  3. 03-10 10:00 WaZ ds. B. J. Stobbelaar (Driehuis)
  4. 03-10 10:00 VK Ds. A. Hoekstra, Amsterdam
  5. 10-10 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Ledenstatistieken per 1 januari 2016

Zoals  gebruikelijk is geworden meld ik voor de geïnteresseerden de stand van zaken bij onze leden­administratie, zoals die door Nelleke Mak van het Kerkelijk Bureau wordt bijgehouden.

Op 1 januari 2016 hadden wij 886 geregistreerde leden in de PGB. Dat zijn 470 belijdende leden, 268 doopleden en 148 overige leden (die ongedoopt of meegeregistreerd zijn of blijk gegeven heb­ben van hun verbondenheid met de kerk in Beverwijk). In één jaar tijd hebben we 25 leden verloren (2,7 %), dit is duidelijk minder dan voorgaande jaren. De meeste van hen zijn overleden, een deel verdween door opzegging van het lidmaatschap en een deel door verhuizing naar elders. Er waren op 1 januari 383 mannen en 503 vrouwen ingeschreven. Dat we een relatief oude gemeente zijn blijkt wel uit het feit dat 641 leden (72 %) 51 jaar of ouder zijn. De grootste groep is die van de 71 tot 80 jarigen, namelijk 182 leden.

Tenslotte een verzoek. Wilt u alle veranderingen in de ledenstand, zoals geboorten, huwelijken, ver­huizingen en overlijdens melden of laten melden bij Nelleke Mak, zodat wij een goed overzicht kunnen houden van ons ledenbestand.

Hartelijk dank voor uw medewerking,

Kees Baijense.

PKN Nederland