Kerkradio

Om een kerkdienst te beluisteren klikt u op de volgende link:
directe uitzending vanuit  Wijk aan Zee
Kerkradio

Diensten

  1. 31-05 10:00 WaZ Slechts kerkradio
  2. 07-06 10:00 VK Slechts kerkradio
  3. 14-06 10:00 MK Slechts kerkradio
  4. 21-06 10:00 VK Slechts kerkradio
  5. 21-06 10:00 WaZ pastor L. H. Stuifbergen

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Laatste eredienst in de Grote Kerk

Bericht van de werkgroep

22 september nadert nu met rasse schreden. In de eeuwenoude Grote Kerk zal op deze dag de laatste zondagse eredienst plaatsvinden. Dit is het resultaat van een proces van meer dan 10 jaar om tot een keuze te komen welke van de twee kerkgebouwen  past bij onze  gemeente. Twee maal is in die 10 jaren een voorstel gedaan om de GK te behouden met de daarbij de nodige emotie. Welk kerkgebouw je ook sluit, het is een zeer ingrijpende gebeurtenis die mensen, die vertrouwd zijn met die kerk, teleurstelt en boos maakt.

Wij hopen dat er onderlinge waardering is of wensen dat die er komt,  dat er respect en openheid is naar mensen die pijn en teleurstelling voelen, dat er in onze gemeenschap aandacht is voor elkaar, open staan voor de ander. Mogelijk begint nu pas werkelijk het proces van samengaan en omzien naar elkaar.

Grote Kerk open voor u

Als u dit leest zijn de openmiddagen al begonnen.

Wij vinden het fijn om u te ontmoeten op de openmiddagen in de GK. Het is een gelegenheid voor een ieder die daar behoefte aan heeft en vindt dat het voor hem of haar daar goed toeven is. Er is ruimte voor verdriet, bitterheid en teleurstelling en wat dies meer zij. Maar ook voor dankbaarheid voor wat je heeft geraakt en de mooie herinneringen die er zijn, de vertrouwensband die je met mensen hebt opgebouwd en het omzien naar elkaar. Een traan en een lach. U kunt op uw eigen wijze gedenken, u kunt een kaars branden, naar muziek luisteren of een eigen cd meenemen, u kunt met anderen herinneringen ophalen of ergens gaan zitten en denken aan de mensen van voorbij,  doe wat u graag zou willen. De GK is alle middagen open op 16 t/m 21 september van 14:00 tot 17:00 uur.

Gastvrouwen die wisselend aanwezig zijn, zijn: An Oortwijn, Tiny van de Heuvel, Pieta Kamhout, Nelly Morren, Mieke Waasdorp, Jopie Stoel, Co van de Berg en Heleen Boudesteijn.

 

Zondag 22 september, De laatste zondagse eredienst

De dienst begint om 15:00 uur in de Grote Kerk. De grote deuren van de kerk zullen openstaan. Als u daar binnenkomt let u dan vooral op de fraai bewerkte Renaissance-ingang uit 1631 waarin oude taal geschreven staat 'De Heere zal uwen uitgang en ingang bewaren, van nu aan tot in alle eeuwigheid'

Voor deze dienst zijn naast u, ook uitgenodigd predikanten uit de omgeving en een vertegenwoordiging van de Classis Noord Holland, het Prot. Landelijk Dienstencentrum en RCBB-Noord Holland.

Jaap van der Boor zal van deze dienst foto’s maken en een fotoboekje samenstellen.

Namens de Classis Noord Holland zal ds. Sietse van Kammen na de dienst een woordje spreken.

Er is op deze dag geen kindernevendienst, maar als er kinderen meekomen verzorgt Helena van Rijn de oppasdienst.

Voor alle duidelijkheid: aan het eind van de dienst worden enkele attributen de kerk uitgedragen. Dit moet u zien als een symbolische handeling en het betekent niet dat deze attributen een plaats krijgen in de Vredevorstkerk. Binnenkort zal de kerkenraad een besluit nemen over de plaats en de functie van alle attributen en het inventaris van de GK.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Er staat koffie, thee een drankje en een hapje voor u klaar.

Als u na de ontmoeting de Grote Kerk via de hoofdingang verlaat is er voor ieder “adres” een herinneringskaarsje.

Tip: Als u op deze dag gebruik wil maken van de auto vriendendienst is het wel belangrijk om dit even te checken bij uw chauffeur. De aanvangstijd wijkt af van de normale tijd. 

PKN Nederland