Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  5. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

LEDENSTATISTIEK 1 JANUARI 2018

Zoals steeds rondom deze tijd van het jaar krijgt u van mij de stand van zaken van de ledenadministratie van de Beverwijkse PKN-gemeente. Zo blijft u op de hoogte van het reilen en zeilen van onze ledenstand. De gegevens komen uit het computerbestand van de LRP in Utrecht. Voor onze gemeente wordt dat bijgehouden door Victor Pera die het kerkelijk bureau beheert.

Op 1 januari 2018 stonden 810 geregistreerde leden ingeschreven bij de Protestantse Gemeente Beverwijk.
Dat is onder te verdelen in 421 belijdende leden, 253 doopleden en 136 overige leden. De overige leden zijn of niet gedoopt, ze zijn mee geregistreerd of hebben zich gemeld als “blijkgever” van verbondenheid met de gemeente.

Van de 810 leden zijn er 353 mannen, met een gemiddelde leeftijd van 58,6 jaar. Er zijn daarnaast 457 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 63,8 jaar. De vrouwen worden dus 5 jaar ouder en dat verklaart onder meer het grote verschil in de aantallen. Kijken we naar de gemiddelde leeftijd van alle leden dan komen we tot een gemiddelde van 61,5 jaar, dat is 0,4 jaar ouder in één jaar.

In het jaar 2017 zijn we in ledenaantal 24 lager uitgekomen, een daling van 2,9 %. Hoewel er bijna 40 overledenen waren in dit jaar is er dank zij een flink aantal nieuw ingekomen leden in totaliteit niet zo veel achteruitgang te constateren als gemiddeld in voorgaande jaren. De oplevering van veel nieuwe woningen in de omgeving van het Kennedyplein heeft daar ongetwijfeld een rol bij gespeeld.

Als we naar de leeftijd verdeling kijken van de leden dan zien we de trend duidelijk terug dat de meeste leden in de hogere leeftijdsgroepen boven 61 jaar vallen. Boven de 61 jaar hebben we nu 490 leden, of wel 60,5 % van het totaal.

NB: Wilt u wijzigingen in de kerkelijke stand doorgeven of laten doorgeven aan het kerkelijk bureau zodat de gegevens bij de tijd blijven ?

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Kees Baijense

PKN Nederland