Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  5. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Kerkenraadsdag op 29 augustus

Op 29 augustus start de kerkenraad met een kerkenraadsdag. Op deze dag zal samen met ds. Otto Sondorp en ds. Sietse van Kammen de profielschets voor de toekomstige predikant en het tijdspad voor het instellen van de beroepingscommissie worden vastgesteld. Ook zal uitgebreid gesproken gaan worden over de samenstelling van de beroepingscommissie. Nadruk zal hierbij liggen op commissieleden, die het profiel van de toekomstige predikant volledig onderschrijven en kunnen uitdragen tijdens het beroepingsproces.

Er is dus nog veel om, na de zomer, naar uit te zien. Maar eerst hopen we dat u, net als wij, mogen genieten van aantal mooie vrije dagen. Een fijne zomerperiode toegewenst in Beverwijk of elders.

Namens de kerkenraad,

Christine ten Hove en Jan Kramer

PKN Nederland