Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  5. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Identiteit, imago, wat is de kerk ons waard?

Bij het lezen van de vele krantenartikelen rondom het sluiten van de zondagse diensten in de Grote Kerk wordt ik blij en verdrietig tegelijk. Blij vanwege de vele positieve aandacht die de kranten ons schenken. Verdrietig vanwege de leegloop van onze kerken en de trieste stemmingen die hiermee gepaard gaan. Hoe is het mogelijk dat zo vele mensen in Nederland religieus zijn terwijl het aantal kerkleden minder wordt? Hoe is het mogelijk dat wij tot nu toe de boot missen om mensen binnen de maatschappij te bereiken?

Misschien echter zouden wij de vraag ook anders kunnen stellen: wat is onze kerk ons waard dat wij ons met positieve krachten inzetten om een ruimte te bieden van bezinning, verdieping en sociaal engagement? Kunnen wij mensen bereiken als wij geen helder profiel uitdragen van hetgeen ons bindt en onderscheid van andere verenigingen? Als kerken in het algemeen zijn wij heel veel met organisatie en beleid bezig. Zouden wij deze krachten misschien iets kunnen verplaatsen naar geleefde spiritualiteit?  Is niet het geleefde geloof, de beoefening en verdieping van de eigen spiritualiteit hetgeen mensen zoeken in de maatschappij? Zijn wij misschien te weinig levende kerk door de week, speelt de uitwisseling, het delen van hetgeen ons bindt wellicht een te kleine rol in ons reilen en zeilen? Wat is de kerk van Beverwijk ons waard, wat is het geloof ons waard dat wij willen ervaren en uitdragen in en door onze gemeente? In profielschetsen van vele kerken lees ik dat er geprobeerd wordt om jonge mensen te benaderen. Hoe willen wij dat echter doen als wij niet weten wat wij hen kunnen aanreiken? Hoe kunnen wij mensen bereiken als wij hun ervaringswereld te weinig kennen?

Ik koester de hoop dat de inhoud van ons kerk zijn weer het ankerpunt mag worden van ons samen zijn. Dat het geleefde geloof weer onderdeel mag zijn in onze ontmoetingen. Echter, dat kan alleen als wij met elkaar deze weg willen gaan. Wij hebben trouwens verschillende gespreksgroepen in onze kerk…..Wat is de kerk ons waard?

ds. Stephan Kurtzahn

PKN Nederland