Diensten

  1. 19-01 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw
  2. 19-01 10:00 WaZ ds. A. van Nierop
  3. 26-01 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  4. 02-02 10:00 WaZ ds. K. Bras (Haarlem)
  5. 02-02 10:00 VK Ds. Appers, Castricum

Lees meer

Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Gezocht "Beheerders Vredevorstkerk"

De kerkenraad heeft begin februari gesproken over het voortgaande proces van het regelen van de werkzaamheden voor kerk en zalen in de Vredevorstkerk. Als het gaat om het kosteren op zondag door de kerkrentmeesters met de groep vrijwilligers is afgesproken dat zij hun zondagse werkzaamheden voortzetten. Men vindt het leuk om te doen en krijgt er een gevoel van betrokkenheid bij. Voor het beheer van het gebouw, heeft de kerkenraad ingestemd met een constructie, waarbij tegen een vrijwilligersvergoeding twee beheerders de verantwoordelijkheid krijgen. Gesteund door andere vrijwilligers voor grotere projecten zoals concerten, gaan deze twee beheerders ervoor zorgen dat doordeweeks de zalen en de kerk gebruikt kunnen blijven worden voor sociale en culturele activiteiten. De opzet is dat in de maand mei de kerkenrentmeesters twee vrijwilligers daarvoor aangezocht moeten hebben. Om dit te realiseren, wordt er een oproep gedaan aan geïnteresseerden die deze functie graag willen vervullen. Aanmeldingen graag doorgeven voor 10 april a.s. aan of melden bij Dries van Duinen.  U kunt zich ook nog opgeven voor de kostertaak op zondagmorgen.

PKN Nederland