Diensten

  1. 19-07 10:00 VK pastor R. Hopman
  2. 19-07 10:00 WaZ ds. A. van Nierop
  3. 26-07 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  4. 26-07 10:00 WaZ drs. J. de Wildt en drs. M. Lindeman
  5. 02-08 10:00 VK ds. A. van Nierop

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Gezamenlijk jeugdbeleid

De afgelopen maanden zijn er meerdere gesprekken geweest over het gezamenlijk jeugdwerk van Heemskerk en Beverwijk. Met de beide jeugdouderlingen Mieke Lansbergen en Froukje Post en de voorzitter van de stuurgroep, Jolanda Smits, is samen met de voorzitters van beide kerkenraden en de predikanten het belang een gezamenlijk document opgesteld. Ieders wensen en mogelijkheden om de komende jaren het jeugdwerk inhoud en vorm te geven zijn hierin verwerkt. Het concept plan zal in de afzonderlijke kerkenraden verder worden besproken.

PKN Nederland