Diensten

  1. 26-09 10:00 VK Ds. O. Sondorp
  2. 26-09 10:00 st. odulphuskerk ds. A. van Nierop
  3. 03-10 10:00 WaZ ds. B. J. Stobbelaar (Driehuis)
  4. 03-10 10:00 VK Ds. A. Hoekstra, Amsterdam
  5. 10-10 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Verhalen, podcasts en video's over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Gevraagd: ouderling- kerkrentmeester, penningmeester

De Kerkenraad is op zoek naar een ouderling- kerkrentmeester.

De ouderling- kerkrentmeester neemt zowel deel aan het overleg van het college van Kerkrentmeesters, op elke eerste maandag van de maand, als aan de kerkenraadsvergaderingen, op elke eerste dinsdag van de maand.

Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak, het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad, scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden om de besluiten genomen in de kerkenraad te realiseren.

De ouderling- kerkrentmeester penningmeester draagt samen met de andere kerkrentmeesters de verantwoording voor onder andere het beleidsplan van het college van kerkrentmeesters, de begroting en jaarrekening van de gemeente en het beheren van de goederen van de gemeente.

Gezien de samenstelling van het college van kerkrentmeesters gaat de voorkeur van de naar een kerkrentmeester met voldoende financiële ervaring om de functie van penningmeester te vervullen. Hij/Zij coördineert de financiële taken, die deels bij de andere kerkrentmeesters zijn ondergebracht.

Heeft u interesse in deze veelomvattende functie? Graag nodigen wij u uit om contact op te nemen voor meer informatie en/of voor een oriënterend gesprek met de voorzitter van het college van Kerkrentmeesters, mevrouw H. van den Berg. U kunt uw interesse ook kenbaar maken door een bericht te sturen aan scriba@pknbeverwijk.nl

Verkiezingsprocedure

a. Gemeenteleden worden uitgenodigd om schriftelijk bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van personen die naar haar mening voor bovenstaande vacature in aanmerking komen

b. Als voor het ambt geen aanbevelingen zijn binnengekomen die door tien of meer stemgerechtigde leden worden ondersteund, geschiedt de verkiezing door de kerkenraad.

c. Als voor het ambt aanbevelingen zijn binnengekomen die door tien of meer stemgerechtigde leden worden ondersteund, maakt de kerkenraad een lijst op met de namen van hen die voor dat ambt door tien of meer stemgerechtigde leden zijn aanbevolen en die verkiesbaar zijn. De kerkenraad kan de lijst aanvullen met de namen van hen die door de kerkenraad zelf voor het ambt worden aanbevolen.

d. Als het aantal namen op de lijst niet groter is dan het aantal vacatures voor het ambt, worden de kandidaten door de kerkenraad verkozen verklaard.

e. Als het aantal namen op de verkiezingslijst groter is dan het aantal vacatures voor het ambt, geschiedt de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente.

PKN Nederland