Diensten

  1. 21-07 10:00 WaZ ds. A. van Nierop
  2. 21-07 10:00 VK Ds. K. Bras (Haarlem)
  3. 28-07 09:30 WaZ drs. J. de Wildt en mevr. Van Wieren
  4. 28-07 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  5. 04-08 10:00 WaZ ds. D. Fisser (Amsterdam)

Lees meer

Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Gesprekskring in April: aankondiging thema en andere datum!

Kerkelijk werkers moeten in het bezit zijn van een preekconsent als ze willen voorgaan in zondagse kerkdiensten. De kerkenraad heeft dit voor mij aangevraagd. Iedere kerkelijk werker voor wie preekconsent is aangevraagd moet een aanvullende scholing op het gebied van liturgiek en preekkunde volgen. Deze cursus behelst 8 keer een dag. Ik ben daar inmiddels mee bezig.

Deze inleiding had ik even nodig om tot de mededeling van dit stukje te komen: de gesprekskring van 11 april wordt in verband met deze cursus verzet naar 18 april.

De koffie staat weer om 09.45 u klaar, we beginnen om 10.00 u en sluiten af om 11.30 u.
Voor deze ochtend zou ik u willen vragen om na te denken over een lied dat u graag zingt of hoort zingen.
Als het iets is dat u op een CD heeft, neem die dan mee, dan kunnen we er met elkaar naar luisteren.

Heeft u iets wat niet in het Nieuwe Liedboek staat, dan kunt u misschien de tekst meenemen. Ik verheug me bij voorbaat op een muzikale ochtend!
Als u nog niet eerder bij de gesprekskring was, maar wel enthousiast bent over het thema van deze keer, dan bent u vanzelfsprekend ook van harte welkom!

PKN Nederland