Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  5. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Gemeentevergadering op donderdag 5 juni 2014

Kerk zijn dat doen we samen en daarom was het een genoegen te zien dat er op de laatste gemeentevergadering een grote opkomst was en we in de gesprekken met gemeenteleden grote betrokkenheid ervaren. De kerkenraad hecht er waarde aan de gemeente regelmatig bij te praten over de ontwikkelingen in onze kerk. Daarom organiseren we voor de derde maal dit seizoen een gemeentevergadering waarvoor we U van harte uitnodigen.

De agenda zal er ongeveer zo uit zien:

Opening

Ontwikkelingen in onze kerk

Jaarrekening 2013 van de diakonie

Jaarrekening 2013 van de kerkrentmeesters

Uitleg over onze kerk op facebook

Een terugblik op de Gubenreis.

De kerk van de toekomst versus beleidsplan

Sluiting

We beginnen zoals gebruikelijk om 20:00 uur maar de kerk is om 19:30 uur open en dan staat de koffie al klaar. Nogmaals van harte uitgenodigd.

Namens de kerkenraad;

Christine ten Hove en Jan Kramer

PKN Nederland