Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  5. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Gemeenteboekje

Er is weer mooi werk geleverd om een nieuw gemeenteboekje te verzorgen en te bezorgen bij onze gemeenteleden. Met dank aan Ton Kleijne, Els Gevaert en Nelleke Mak die hier een belangrijker rol in gespeeld hebben. Het nadeel van een gemeenteboekje is dat je nooit volledig bent en er ook onvolkomenheden in zitten. Op onverklaarbare wijze zijn een aantal telefoonnummers, welke wél in de editie van 2012 waren opgenomen, dit keer niet verschenen op de lijst van het ledenbestand. Ton is dan ook bezig met een erratum. Ook wil ik toelichten dat inderdaad de lijst van kerkelijke activiteiten binnen onze gemeente dit keer is beperkt tot het vermelden van enkel de contact personen ervan welke binnen de kerkenraad worden gehanteerd. Het staat buiten kijf dat naast deze contactpersonen er vele vrijwilligers zich met genoemde activiteiten bezighouden. En daar mogen wij continu dankbaar voor zijn. Zo is bijv. genoegzaam bekend dat mw A. Bax- Hekman de drager is van het verjaardagfonds. Dat zij nu niet vermeld staat in het boekje als zodanig heeft louter te maken met bereikbaarheid via de email. En zo zou ik meer voorbeelden kunnen geven, maar de kerkenraad gaat er vanuit dat wanneer u een contactpersoon uit de lijst benadert, zij u verder kan helpen.

PKN Nederland