Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Verhalen, podcasts en video's over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk

Diensten

  1. 01-08 10:00 WaZ ds. A. van Nierop
  2. 01-08 10:00 VK Pastor G. Bijl
  3. 08-08 10:00 VK Ds. B. Appers, Castricum
  4. 15-08 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  5. 15-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Gehoord uit de kerkenraad

Een nieuw jaar ligt verwachtingsvol voor ons. Wat gaat dit nieuwe jaar ons brengen wanneer we aan onze kerk denken. We kijken terug op een mooie decembermaand. Er was een feestelijke doopdienst olv ds. Otto Sondorp. Op kerstavond beleefden we het kerstverhaal door de ogen van Rembrandt, vertelt door ds. Kick Bras en op eerste kerstdag een enthousiaste gezinsdienst onder leiding van pastor Fred vd Louw. En dan was er het oliebollentoernooi met 18 supergemotiveerde teams. Een sportieve prestatie, gezelligheid en oliebollen. Het is weer voor herhaling vatbaar.

Dat is geweest. En dan nu naar 2017. Een verwachtingsvol jaar. Een spannend jaar ook wel, zowel in de wereld om ons heen als binnen ons geloofsgemeenschap. Laten we eens kijken waar de kerkenraad zich zoal mee bezig houdt.

 

Fusie verzoek Velsen Noord.

Het lijkt al weer lang geleden maar voor de feestdagen was er een gemeentevergadering waarin een besluit genomen moest worden over het samengaan met Velsen Noord. Na een zorgvuldige procedure is besloten dat wij, onder de voorwaarden die door Classis en Velsen Noord zijn gesteld, niet kunnen fuseren met Velsen Noord.

 

Kerkenraaddag 14 januari

Op 14 januari houd de kerkenraad zich een dag bezig olv ds. Otto Sondorp om ons te bezinnen en inspiratie op te doen over Kerk(zijn) 2025. Hoe kunnen we de komende jaren kerk zijn? We pakken het beleidsplan 2014-2019 er bij. Hoe maken we aansluiting met de samenleving? Heeft de kerk ook nog een boodschap voor de jeugd en heeft de jeugd hier ook een boodschap aan?  Ook schuift een delegatie van de beroepingscommissie aan om ons bij te praten.

 

Beroepingscommissie predikant

Op het moment van dit schrijven weten ondergetekenden alleen dat de beroepingscomissie een advies gaat uitbrengen dat zij op 14 januari aan de kerkenraad gaan toelichten. Er hangt dus wel wat in de lucht. Zoals gezegd worden we 14 januari bijgepraat en leggen we een gemeentevergadering vast op 9 februari.

 

Gemeentevergadering op donderdag 9 februari 2017

Houdt u deze datum vrij!? Het zal gaan over een nieuw te beroepen predikant. Aanvang

20. 00 uur. Vanaf 19 .30 uur is de zaal open.

 

Kerkbalans 2017

In het kader van actie kerkbalans worden op zaterdag 21 januari om 13:00 de klokken van vele kerken in Nederland geluid. Ook in Beverwijk zullen de klokken luiden. We hopen dat het een aanmoediging is om gul te geven aan deze actie en te realiseren dat de kerk een onmisbaar onderdeel dient te blijven in onze samenleving.

 

Benoemen ouderenwerker

De vacature voor een ouderenwerker voor 4 jaar voor 0,6 fte is geplaatst en na te lezen op onze website, zie www.pknbeverwijk.nl - Mijn kerk - Vacatures - Kerkelijk werker /ouderenpastor.  Ds. Otto Sondorp is gevraagd om deze commissie voor te zitten. Omdat het contract met Otto op 1 maart afloopt is aan hem een verlenging van enkele maanden aangeboden. De al eerder beoogde gemeenteleden voor deze commissie, zullen worden opnieuw worden gevraagd. 

 

Vacatures in de Kerkenraad

En natuurlijk blijft er veel te wensen over. We blijven uitkijken naar een nieuwe scriba voor de kerkenraad en twee ouderling kerkrentmeesters om het college van kerkrentmeesters te ondersteunen. Ook zal volgend jaar de vacature van voorzitter van de kerkenraad vacant worden. Vind u het leuk om acties uit te zetten, mensen met elkaar in contact te brengen, de voortgang in de gaten te houden en waarnodig mensen aan te moedigen om deel te nemen? Dan bent u van harte welkom om te reageren op een van de vacatures van de kerkenraad.

 

Namens de kerkenraad,

Jan Kramer en Christine ten Hove

PKN Nederland