Verhalen, podcasts en video's over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk

Diensten

  1. 26-09 10:00 VK Ds. O. Sondorp
  2. 26-09 10:00 st. odulphuskerk ds. A. van Nierop
  3. 03-10 10:00 WaZ ds. B. J. Stobbelaar (Driehuis)
  4. 03-10 10:00 VK Ds. A. Hoekstra, Amsterdam
  5. 10-10 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Gehoord uit de kerkenraad

Een nieuw jaar vol plannen om naar uit te kijken

Op moment van schrijven is er nog geen nieuwe kerkenraadsvergadering geweest, waardoor er gelegenheid is om een aantal onderwerpen de revue te laten passeren.

Beroepingencommissie nieuwe predikant

Heeft u dat ook? De laatste tijd kijk ik met heel andere ogen naar iedere predikant die zondags in onze gemeente komt preken. Immers, misschien is degene beroepbaar en zou het zomaar onze nieuwe predikant(e) kunnen worden… Het beroepen van een nieuwe predikant is nu gestart. Gelukkig hebben we 10 leden in onze beroepingscommissie, die deze spannende maar ook moeilijke taak op zich hebben genomen. Onder leiding van dhr. Fred Gorter als voorzitter, zal de beroepingscommissie zelf de communicatie naar de gemeente verzorgen. Een foto van alle commissieleden en een stukje van hun hand kunt u vinden in de folder bij de brief voor actie Kerkbalans. Deze brief heeft u vorige week persoonlijk of door de brievenbus mogen ontvangen.

Gulle giften actie kerkbalans

Vorige keer hebben we actie Kerkbalans al van harte bij u aanbevolen. We hopen ook dit jaar weer een mooi bedrag op te halen. We zijn blij met de vele vrijwilligers die door weer en wind de brieven bij u hebben gezorgd. Nog leuk om te vermelden is dat de prachtige foto op de voorzijde van de folder is gemaakt door Wouter, de zoon van Froukje Post.

Benoemingscommissie ouderen pastor

We zijn nog op zoek naar 3 van de 8 kandidaten voor de benoemingscommissie voor een nieuwe ouderen pastor.  De ouderen pastor zal worden benoemd voor een periode van 4 jaar voor 0,6 fte. De 5 beschikbare kandidaten (4 vrouwen en 1 man) zijn afkomstig uit de PVD, Themadienst, Pastoraat etc. Gezien de huidige samenstelling zullen we de laatste 3 kandidaten gaan zoeken in Wijk aan Zee, een PVD lid en een voormalig kerkenraadslid. De commissie zal worden voorgezeten door ds. Otto Sondorp.

Paascyclus in Grote Kerk

Al weer enige tijd geleden is in kerkenraad afgesproken om zolang de Grote Kerk in ons bezit is, de Grote Kerk beschikbaar te houden voor rouw- en trouwdiensten en speciale diensten. Vorig jaar is in de kerkenraad wel gesproken over mogelijke speciale diensten in de Grote Kerk, maar is het er niet van gekomen.

Door de gesprekken die ds. Otto Sondorp vorig jaar in onze gemeente heeft gehouden, kwam naar voren dat speciale diensten in de Grote Kerk een grote wens is, die bij een deel van de gemeente leven.

In de kerkenraad is daarom besloten om voor dit jaar de Paascyclus aan te wijzen als bijzondere dienst. We hopen hiermee tegemoet te komen aan onze gemeente leden die nog graag een kerkdienst in de Grote Kerk zouden willen bijwonen. Meer informatie over de Paascyclus hopen we de komende periode te kunnen geven en we hopen op uw komst.

PKN Nederland