Verhalen, podcasts en video's over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Diensten

  1. 07-03 10:00 MK Ds. M. Visser (Heemskerk)
  2. 14-03 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  3. 21-03 10:00 VK Ds. K. Bras, Haarlem
  4. 28-03 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Gehoord in de kerkenraad

Begroting 2016

Op de kerkenraadsvergadering van 1 februari is de begroting voor 2016 goedgekeurd, ondanks een nieuw begrotingstekort. De kerkenraad deelt hierbij de zorg van het College van Kerkrentmeesters over het nieuwe tekort van € 12.700 (2015: € 37.050). Er blijft veel geld nodig voor het onderhoud van de GK en er is voorlopig geen zicht op een sluitende exploitatie door activiteiten. De onzekerheid over het hoe en wanneer van de herbestemming van de Grote Kerk maakt het financiële toekomstbeeld voor de gemeente zeer onzeker. Dit is op de gemeenteavond verder toegelicht.

Besparing financiële administratie

Om de hoge kosten op onze financiële administratie te besparen, is de kerkenraad akkoord met het besluit van het college van kerkrentmeesters om het pakket bij dienstverlener KKA zoveel mogelijk te gaan beperken tot de salarisadministratie. Alle overige administratie zal door de kerkrentmeesters weer in eigen hand te nemen. Dit ondanks het feit dat het college van kerkrentmeesters onderbemand is en een eigen penningmeester nog steeds ontbreekt. Mocht u meer willen weten over de functie van penningmeester, kijkt u dan op onze website: https://www.pknbeverwijk.nl/penningmeester-college-van-kerkrentmeesters

PKN Nederland