Kerkradio

Om een kerkdienst te beluisteren klikt u op de volgende link: directe uitzending vanuit de Vredevorstkerk 

Kerkradio

Diensten

  1. 07-06 10:00 VK mw. ds. E. Plaisier
  2. 07-06 10:00 WaZ ds. S. de Vries
  3. 14-06 10:00 MK pastor F. van der Louw
  4. 21-06 10:00 WaZ pastor L. H. Stuifbergen
  5. 21-06 10:00 VK ds. M. Visser

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

GEHOORD UIT DE KERKENRAAD

Met de Startzondag gaan we samen in één gebouw verder. Het is niet zo dat de Grote Kerk helemaal niet meer gebruikt wordt. Tot de verkoop zal de Grote Kerk niet meer voor de reguliere zondagsdiensten zijn, maar alleen nog voor speciale diensten en andere activiteiten.

Opknapbeurt

CvK was van mening dat we van deze start een mooi begin moesten maken en daarom is er veel aan de VVK opgeknapt. De noodzakelijke reparaties die tot de gebouwenkeuze beslissing uitgesteld waren, zijn deze zomer onder handen genomen. Zo is de dakbedekking vernieuwd, de riolering is hersteld, de container bij de deur is verwijderd en er is een nieuwe keuken gekomen.

Kerkklokken

Ook zijn de kerkklokken gerepareerd en vanaf startzondag luiden ze weer iedere zondag voor de dienst. Ook de klokkentoren zelf is geschilderd.

Muziek

EN er is nieuwe muziek. De organisten hebben deze zomer veel geoefend om deze muziek te kunnen begeleiden en de diaconie heeft de nieuwe liedboeken aan beide kerken (VVK en WaZ) geschonken.

 

Kortom, er is veel gedaan om dit jaar een mooi, positief begin te geven en met veel saamhorigheid en vertrouwen dit jaar te starten.

Diaconie en

College van Kerkrentmeesters

PKN Nederland