Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  5. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

GEHOORD UIT DE KERKENRAAD: Stuurgroep

Bericht van de stuurgroep, 8 april 2014

De stuurgroep stelt vast dat de visie en missie helder verwoord staan in het concept beleidsplan 2014-2018, eerder op hoofdlijnen bedacht door de kerkenraad in het najaar van 2012.

De stuurgroep bestaat uit 8 leden: An Bakker, Tim Bosch, Harry van Heerden, Bas Hoogstede, Christine ten Hove, Jan Kramer, Mascha Rasenberg en Regine van der Zee.

We bespreken de huidige ontwikkelingen binnen de PKB. Verlies van het aantal leden gaat door. Hoeveelheid geld, nodig voor de vele ideeën die we vorm zouden kunnen geven, maakt dat we met realiteitszin naar de plannen moeten kijken. Veel vrijwilligers zijn nodig, maar als de coördinators van alle vrijwilligersgroepen die nu ook al veel werk doen, met de stuurgroep om de tafel gaan zitten, kan er veel tot stand komen. Dit willen we doen in het komende najaar.

Het vrijwilligersbeleidsstuk wordt eerst besproken in de mei vergadering van de kerkenraad. Onze missie, (een open gemeenschap, waarin de eredienst het hart van de gemeente is, gesteund door vrijwilligers,) kan dan denkend en sprekend met elkaar vorm krijgen.

Namens de stuurgroep Beleidsplan;

 An Bakker

PKN Nederland