Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  5. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

GEHOORD UIT DE KERKENRAAD: Jaarrekeningen diaconie en kerkrentmeesters 2014

Het streven naar een financieel gezonde gemeente is een van de speerpunten van ons beleid. Echter ook dit jaar was er een negatief saldo op onze jaarrekening te zien. Op de gemeenteavond waren er daarom veel vragen te beantwoorden door Hennie van de Berg, voorzitter van het college van Kerkrentmeesters. Door Hennie werden de vragen over de 2 keer zo hoge lasten van de kerkgebouwen, de aanzienlijke pastoraatslasten, de meer dan verdubbelde bankkosten en de achtergrond van het flinke subsidiebedrag toegelicht.

Zoveel vragen als er waren voor Hennie van de Berg, zo weinig vragen waren er over de positieve jaarrekening van de diaconie. Desondanks gaf Jaap Bubberman, penningmeester van de diaconie een mooie toelichting op de cijfers.

PKN Nederland