Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman
  5. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

GEHOORD UIT DE KERKENRAAD - Coordinatoren Vrijwilligersgroepen

Vorig jaar werd de wens uitgesproken door zowel de kerkenraad als de stuurgroep beleidsplan om beter contact te onderhouden met onze vrijwilligersgroepen. Afgelopen september is er daarom een contact bijeenkomst geweest met de contactpersonen van de verschillende vrijwilligersgroepen om te horen wat er speelt en leeft, wat de plannen zijn en waar de wensen liggen. Toen werd pas duide-lijk dat er ruim 40 vaste vrijwilligers groepen actief zijn. Hierbij zitten grote groepen zoals de Protes-tantse Vrijwilligers Dienst (PVD met 30 personen) en de werkgroep Kerkbalans (50 personen).  Omdat de kerkenraad met zoveel groepen geen rechtstreeks contact kan onderhouden, hebben  5 kerkenraadsleden zich opgeworpen  als coördinator. Marcel Lindeman, Greet Bakker, Hanneke Kleijne, Froukje Post en Janke van Wieren zijn het aanspreekpunt voor de vrijwilligersgroepen en dus uw link met de kerkenraad. Aarzel dus niet om via uw contactpersoon, uw wensen en plannen met de coör-dinatoren te bespreken, als u steun of hulp nodig heeft, zie voor meer informatie over de vrijwilli-gersgroepen onze website op https://www.pknbeverwijk.nl/activiteiten

PKN Nederland