Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Diensten

  1. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  2. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  3. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  4. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman
  5. 30-08 10:00 WaZ ds. S. Schippers (Itens)

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

GEHOORD UIT DE KERKENRAAD: Afscheid van 5 ambtsdragers

Het spreekwoord luidt: “er is een tijd van komen en een tijd van gaan”. Dit geldt ook voor onze kerkenraadsleden. Op 27 september 2015 is het zover en nemen er maar liefst 5 kerkenraadsleden afscheid van het kerkenraadswerk: Greet Bakker als diaken, Dries van Duinen als ouderling-kerkrentmeester, Els Gevaert als ouderling-scriba, Sybrand Opgelder als diaken en Regine van de Zee als jeugddiaken.

Gelukkig is het jeugdwerk al ingevuld door Froukje Post en de diaconie heeft een diaconaal medewerker aangesteld. De kerkenraad is nog op zoek naar nieuwe ouderlingen: 2 ouderling kerkrentmeesters (penningmeester en fondsenwerving) en een ouderling scriba. Met name het al ruim 2 jaar ontbreken van een kerkrentmeester-penningmeester is voor de kerkenraad een zeer ongewenste situatie. Het buiten de eigen gemeente grens en/of buiten de huidige kaders zoeken naar een oplossing voor een kerkrentmeester- penningmeester zal verder worden onderzocht.

Namen kunt u doorgeven aan Jaap Bubberman, scriba a.i. of een van de andere kerkenraadsleden. Meer informatie over het beleidsplan van de kerkenraad voor de periode 2015-2019 kunt u nalezen op de website van onze gemeente (www.pknbeverwijk.nl/kerkenraad)

PKN Nederland