Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman
  5. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Een waardig afscheid

Een waardig afscheid. Dat was de titel van het Dagblad Kennemerland over de laatste zondagse eredienst in de Grote Kerk.

Maanden geleden begonnen wij als commissie ‘laatste zondagse eredienst’ met het moeilijke overleg hoe wij op een zo waardige en respectvolle manier afscheid zouden kunnen nemen van de zondagse diensten in de Grote Kerk. Al gauw moesten wij constateren hoe veel gevoelens van verdriet en emoties ermee gepaard gingen, immers met deze keuze werd een eind gemaakt aan een 1300 jaar lange traditie waarin op deze plek de eredienst gevierd werd. Ideeën werden geboren en na zorgvuldig overleg weer herzien. Men wilde de Grote Kerk de eer geven die zij verdient en men wilde gelijktijdig niemand kwetsen. Het was een wikken en schikken, tasten en zoeken door de maanden heen. Uiteindelijk werd er de keuze gemaakt om de Grote Kerk open te stellen in de week voor 22 september om iedereen de gelegenheid te bieden op een eigen wijze afscheid te kunnen nemen. Wij waren verrast hoe vele mensen hiervan gebruik hebben gemaakt en in deze zes dagen de kerk hebben bezocht. De kerkdienst op 22 september was goed bezocht en de sfeer voelde goed. De gesproken woorden, de liederen, de zang van de solisten, het Heilig Avondmaal en de symbolische handeling met het uitdragen van de sacramenten, alles paste bij elkaar. Hoewel het afscheid van de zondagse dienst in de Grote Kerk pijn deed, voelde de viering niet zwaar, maar gedragen door Gods kracht en zegen. Een waardig afscheid verbonden met een vertrouwen dat ooit in de maatschappij een dieper bewustzijn zal ontstaan voor de waarde van ons religieus cultureel erfgoed.

ds. Stephan Kurtzahn

PKN Nederland