Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  5. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Collecte doel - 08 juni as

Op zondag 8 juni is het Pinksterzendingsweek. Deze keer is de collecte speciaal bestemd voor het werk van de kerk in Pakistan. De kerk biedt daar bijvoorbeeld aan meisjes, die niet naar school mogen, de mogelijkheid om in een internaat toch onderwijs te volgen.

Op zondag 15 juni is de diaconale collecte bestemd voor het Werelddiaconaat. Bijvoorbeeld in Zimbabwe. De vereniging Harare Residents Trust helpt slachtoffers van corrupte en machtsmisbruik. Samen met de slachtoffers en in overleg met de regering zoeken ze naar oplossingen voor een rechtvaardiger Zimbabwe.

Wat levert het op?

Spaar mee: postzegels, kaarten, mobieltjes, cartridges of oud geld.

In 2013 brachten de postzegels en kaarten €23.275 op. De inzameling van mobieltjes, cartridges en oud en buitenlands geld leverden in 2013 €2.938,70 op. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen! Spaart u voor 2014 weer mee?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Sary v/d Kooi.

PKN Nederland