Diensten

  1. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  2. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  3. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  4. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman
  5. 30-08 10:00 WaZ ds. S. Schippers (Itens)

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Bij de feestelijke dienst op 14 september

Bijna is het zover, dat we feest gaan vieren. Het zal niet met één zondag gedaan zijn, maar dat zou ook wat weinig zijn als het gaat over 50 jaar geloofsleven. 50 jaar een open huis naar de samenleving. 50 jaar zomaar een dak boven heel wat hoofden.

Dus er wordt in de komende tijd veel aandacht besteed aan het feit, dat de Vredevorstkerk al 50 jaar een gastvrij huis is voor wie er binnen wil komen. Niet voor niets wordt het ook wel Gods Buurthuis genoemd. Dat zegt wat over de beleving van mensen, die er binnen komen. Niet altijd voor een vrolijke aangelegenheid, maar men voelt zich welkom. Natuurlijk mankeert er wel wat aan, maar aan welk huis mankeert niks? En hoe zit het met de bewoners van dat huis? Die zijn toch ook niet volmaakt? Maar gelovig zijn ze wel, ieder op de eigen manier. En dat geloof bepaalt in hoge mate de levensbeschouwing en de daaruit voortvloeiende levenshouding.

Er is al heel lang een christelijke gemeenschap in Beverwijk. Behoorlijk veel langer dan een halve eeuw. Meer dan een millennium geleden werd er al gezongen en gebeden in gekerstende sfeer. Toen was er natuurlijk nog geen protestantse kerk. Het rooms katholicisme van die dagen leek ook niet op dat van nu. En zelf Bijbel lezen was er niet bij, maar toch.

De reformatie liet nog heel lang op zich wachten. In de tachtigjarige oorlog verdween bijna heel Beverwijk en vrijwel al haar bewoners kwamen om, of ontkwamen als vluchteling. Toen hadden ze aan een kleine huiskamer genoeg om kerkdiensten te vieren, en meer hadden ze ook niet.

En toen kwam het calvinisme. Het heeft de hele samenleving gevormd. Het was tot ver in de vorige eeuw geheel gangbaar. Onze manier van leven, zo zijn onze manieren onder ons soort mensen. Stevige zuilen. Maar die zijn verbrokkeld en vervallen. Of je dat jammer moet vinden? Nou ja, het zong wel lekker met een volle kerk, en je wist ook gewoon waar je aan toe was. Dat was wel prettig. Voor onafhankelijk denken was niet zoveel ruimte, maar wie had daar toen behoefte aan?

Zo was het, tot in de zeventiger jaren van de vorige eeuw.

Waarom dan toch: 50 jaar geloven in Beverwijk?

Het getal komt niet uit de lucht vallen. De kerk was 50 jaar geleden nog “een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.” (psalm 89: 1, laatste regel) In die sfeer is de Vredevorstkerk gebouwd. Men geloofde er in, dat de kerk, en vooral de vele jonge mensen een toekomst met elkaar zouden hebben. Men besteedde er geld, tijd en vaardigheden aan. Een deel van het vakantiegeld ging naar het bouwfonds van de kerk. En heel veel vrije tijd ging er aan op. Naast het werk, vaak ook ploegendienst, naast bijscholing, naast het opvoeden van groeiende gezinnen. Dat is na de bouw nog een hele tijd zo gebleven. Er waren jaren, dat er meerdere keren per maand een doopdienst was, en dan waren er meerdere dopelingetjes. Tegenover 50 kinderen, die geboren werden, stonden 2 of 3 overlijdens per jaar.

Kortom: er is veel gebeurd in de afgelopen 50 jaar. Toen werd de Vredevorstkerk gebouwd en in gebruik genomen. Gelukkig zijn er nog mensen, die erbij waren, en die er over kunnen vertellen. En dat desgevraagd ook graag doen.

De Vredevorstkerk is een huis om in te wonen, niets meer en niets minder.

De mensen, die in dit huis gewoond hebben, er nog wonen en er zullen wonen, die zetten we met dit feest in het zonnetje. Bewoond wordt het huis zeker. Nu de vakantieperiode voorbij is, is het weer dagelijks open huis. Op vrijdag zelfs de hele dag. Wat betreft de zondag neem ik graag de uitspraak van ds. Wessel Westerveld over. Huis van God, huis van mensen, God mens huis.

Dat gaan we vieren. Ik hoop met velen. Het wordt een feest uit dankbaarheid en met verwachting. Gewoon gelovig.

Tot ziens,

Greet Bijl

PKN Nederland