Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  5. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Bij de diensten van 3, 10 en 17 november

De kerkdienst is voor velen het ankerpunt van het gemeente zijn. Een groot deel van de gemeente komt hier bij elkaar om samen te vieren en in dit ritueel Gods liefde te ervaren. In de komende periode, op drie, tien en 17 november zullen wij verschillende diensten beleven. Op drie november is het dankdag, op 10 november bevestigen wij Jan Stil en Bertil van den Berg als diakenen en op 17 november vieren wij onze eerste gezinsdienst.

Op 3 november zal ikzelf dienst doen in Wijk aan Zee. Op die dag staan wij echter in beide kerken van  Beverwijk en Wijk aan Zee stil bij de overvloed aan voedsel die wij hebben ontvangen. Op zaterdag voorafgaande aan de dienst worden er fruitbakjes gemaakt die op zondag vervolgens worden rondgebracht. In Wijk aan Zee zijn wij blij met de medewerking van het Gemeentekoor ‘Con Spirito’. De overdenking zal stilstaan bij Psalm 108, een dank – en lofpsalm.

In de dienst van 10 november zal er weer een bevestiging zijn van ambtsdragers. Wij zijn blij dat gemeenteleden bereid zijn om te bouwen aan de positieve opbouw van onze organisatie, de kerk van Christus. Tot dit werk behoort het ambt van de diaken. Wij lezen die dag uit Jesaja 6, de roeping van Jesaja tot een profeet.

Op 17 november vieren wij onze eerste gezinsdienst. Het is de bedoeling om elke derde zondag van de maand een bijzondere viering te houden waarin kinderen, jongeren en jong volwassenen zich voelen aangesproken. Wij starten de reeks van 10 diensten op 17 november aanstaande. Thema van de bijzondere viering is: Van harte, liefde en de 10 geboden. Er is een band aanwezig. In een ander artikel in deze Samenklank zal Regine v.d. Zee verder over de dienst vertellen.

Van harte welkom,

ds. Stephan Kurtzahn

PKN Nederland