Kerkradio

Om een kerkdienst te beluisteren klikt u op de volgende link:
directe uitzending vanuit  Wijk aan Zee
Kerkradio

Diensten

  1. 31-05 10:00 WaZ Slechts kerkradio
  2. 07-06 10:00 VK Slechts kerkradio
  3. 14-06 10:00 MK Slechts kerkradio
  4. 21-06 10:00 VK Slechts kerkradio
  5. 21-06 10:00 WaZ pastor L. H. Stuifbergen

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Bij de dienst van 26 juni as

Tja, het is bijna zover. Het weekend waarin gevierd wordt, dat ik mijn pensionering bereik. Ik kijk er met een zekere spanning naar uit, want er is veel geheimzinnigheid.

Over de kerkdienst is geen geheimzinnigheid. Het belooft een mooie dienst te worden, althans alle voorwaarden daarvoor zijn in stelling gebracht. Songs for You komt zingen, en natuurlijk zingen wij zelf ook, liederen met goede, mooie melodieën. Want het moet een blijde dienst worden. De gekozen liederen liggen mij wel na aan het hart. Zo zullen we als Glorialied psalm 136: 1, 2 zingen. Dat is gezongen bij mijn doop. Twee weken oud was ik, en de gemeente zong een loflied, omdat het verbond van God opnieuw bevestigd was aan een nog heel klein mensje. Ik kon nog niet eens lachen. God geeft zijn woord, voor altijd.

Ook ds. Dick van Arkel zij er zijn, hij leidt het ritueel van losmaking uit het ambt.

Ik hoop, dat er in de dienst een sfeer zal zijn van ‘samen voor zijn aangezicht.’ God, die was, die is, en die zijn zal, alle dagen van ons leven, wat er ook gebeurt.

Tot ziens op 24 en 26 juni; Greet Bijl.

PKN Nederland