Diensten

  1. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  2. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  3. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  4. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman
  5. 30-08 10:00 WaZ ds. S. Schippers (Itens)

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Bij de dienst van 14 september

De ondertitel van “50 jaar Vredevorstkerk” is: vijftig jaar geloven in Beverwijk.

Dat is een brede en uitdagende ondertitel. Het stemde mij tot nadenken. Is de vijftig jaar Vredevorstkerk gemeente gelijk te stellen met vijftig jaar geloven in Beverwijk?

Gelukkig niet, want dan zag het er maar treurig uit. Ruim vijftig jaar geleden zaten veel kerken nog behoorlijk vol. Het is vanuit de bloei van het kerkelijk leven, dat de Vredevorstkerk, en trouwens veel kerken in die tijd, kon ontstaan. Men groeide gewoon uit het jasje van de Middelaarkerk. Er was al uitgeweken naar zaaltjes en scholen, en uiteindelijk kon er een nieuwe kerk gebouwd worden. Veel werd ook gerealiseerd door de grote financiële en praktische betrokkenheid van een groot aantal gemeenteleden. Met elkaar de schouders eronder om te komen tot de voltooiing van dit project, kwam de gemeenschapszin ten goede, men kreeg er een hechte band door. Er heeft tot halverwege de jaren ’70 ook nog groei in gezeten. Maar daarna is het met het kerkbezoek voor wat betreft de aantallen in een neergaande lijn terecht gekomen. Of het met het geloof in de laatste vijftig jaar ook minder geworden is, is nog maar de vraag.

Ik ben dus in Google geklommen, om daarover meer te weten te komen, dan ik al wist. Ik ben wel een boekje tegengekomen, dat getiteld is: 700 jaar geloven in Beverwijk. Dat is iets langer dan de laatste vijftig jaar. Ik dacht zelf eigenlijk, dat het begonnen is met de landing van Willibrord aan de kust bij Heiloo.

Geloven is in onze tijd niet meer synoniem aan kerkgang. Het is trouwens de vraag of het dat vroeger wel was. De samenleving is ingrijpend veranderd. Maar nog altijd zijn er mensen, die hun vertrouwen in God uitspreken. Nog altijd klinkt Gods Naam en Gods zegen bij vele gelegenheden, in allerlei vormen, en op vele plaatsen, ook in Beverwijk.

Het is 50 jaar geleden, dat de Vredevorstkerk in gebruik genomen is. In het dagblad Kennemerland verscheen toen een uitgebreid artikel met een foto, onder de titel: “Vrolijke kerk zal directe omgeving verlevendigen.” De opgewektheid van de zestiger jaren was en is nog steeds in de architectuur terug te vinden. En past ook nog uitstekend in de visie op “kerk zijn in de samenleving.” In het huidige beleidsplan is duidelijk verwoord, dat wij een open gemeente willen zijn naar de Beverwijkse gemeenschap. De grote, goed doorzichtige raampartij symboliseert dat. Ook is er toentertijd vanuit de visie op kerk zijn al gekozen voor een flexibele opstelling in de kerkzaal, zodat deze in allerlei situaties geschikt zou zijn om de samenleving in ontmoetingen ten dienste te zijn. Tegenwoordig wordt dit veelvuldig op deze manier ingevuld. Het is zelfs zo, dat sommigen de Vredevorstkerk zijn gaan benoemen als: Gods Buurthuis. Velen van binnen en buiten onze gemeente bezoeken het gebouw wekelijks, en er is ook steeds sprake van ontmoeting. Om maar wat te noemen: elke vrijdagmiddag deelt de voedselbank in de ontmoetingsruimte de pakketten uit. De mensen worden hartelijk ontvangen en de sfeer is meestal heel goed.

Het is slechts één voorbeeld. Er gebeurt veel onder dit “zomaar een dak boven wat hoofden.”

Dat gaan we vieren in de morgendienst op 14 september.

Ik heb in de voorbereiding gebruik gemaakt van de orde van dienst, zoals die was bij de ingebruikname van het gebouw. Dat betekent ondermeer, dat we zowel uit de oude als uit de nieuwe kanselbijbel zullen lezen. Ook sommige liederen, die in die dienst gezongen zijn, zullen we weer zingen. Maar natuurlijk zingen we ook liederen van nu. Zo zullen we na de zegen lied 425 zingen, met de twee aanvullende coupletten, die Loek Boer gemaakt heeft. Het koor Recreation zal medewerking verlenen, en als het lukt ook een trompettist.

Nog iets uit die tijd: het was toen de gewoonte om de geloofsbelijdenis aan het begin van de dienst aan te horen. Soms gebeurde dat staande, soms niet. Nu zullen we aan het begin van de dienst de geloofsbelijdenis zingen in de woorden van lied 188 uit Geroepen om te zingen. Wat toen niet gebeurde, en nu wel, is aandacht voor de kinderen. (Allemaal komen, hoor meisjes en jongens, en sleep je ouders maar mee, want het wordt echt leuk, en een feestje wil iedereen wel.)

De preek zal gaan over de tekst van toen: Johannes 15: 1 – 17, want dat is nog altijd actueel. Na afloop van de dienst gaan we nog even feestelijk door met de kinderen en onder het genot van koffie of thee met gebak, en wellicht een symbolische sigaar.

Toen werden er gewoon sigaren uitgedeeld en opgerookt, maar ja, dat kan niet meer.

U komt toch allemaal wel? Want: hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Tot de feestelijke ontmoeting,

 Greet Bijl

PKN Nederland