Diensten

  1. 19-07 10:00 VK pastor R. Hopman
  2. 19-07 10:00 WaZ ds. A. van Nierop
  3. 26-07 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  4. 26-07 10:00 WaZ drs. J. de Wildt en drs. M. Lindeman
  5. 02-08 10:00 VK ds. A. van Nierop

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Beroepingswerk predikant

De voorzitter van de beroepingscommissie, Fred Gorter, heeft verslag gedaan van de resultaten. Er is een advertentie geplaatst. Er hebben een aantal kandidaten gesolliciteerd. Er heeft eerst een brieven selectie plaats gevonden op basis van het gewenste profiel en er zijn sollicitatiegesprekken geweest. Dit alles heeft in de eerste ronde nog niet geleid tot een passende dominee voor onze gemeente. Daarbij hebben we geëvalueerd of we niet te hoge eisen stellen. Dat we aan een 0,8 formatieplaats die we bieden een niet te groot takenpakket moeten koppelen. Of dat we misschien het beleidsplan en/of het profiel wat moeten aanpassen. Fred Gorter heeft namens de beroepingscommissie in de kerkenraadsvergadering een aantal suggesties gedaan om het succes bij een volgende ronde te vergroten.
Op 9 mei is hierover een extra kerkenraadsvergadering ingepland om ons te beraden op een eventueel aangepaste vervolgopdracht.

PKN Nederland