Diensten

  1. 19-01 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw
  2. 19-01 10:00 WaZ ds. A. van Nierop
  3. 26-01 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  4. 02-02 10:00 WaZ ds. K. Bras (Haarlem)
  5. 02-02 10:00 VK Ds. Appers, Castricum

Lees meer

Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Beroepingscommissie brengt advies uit voor beroepen predikant

In opdracht van de Kerkenraad van de  Protestantse Gemeente Beverwijk/Wijk aan Zee heeft de beroepingscommissie een kandidaat voorgedragen. Het unanieme advies van de beroepingscommissie is om deze predikant te beroepen. De predikant is gehuwd en heeft 2 kinderen in de leeftijd van 20-25 jaar.

Naar het oordeel van de commissie past de predikant uitstekend bij het profiel, zoals dit door de kerkenraad aan de commissie is voorgelegd.

Op 14 januari 2017 waren 5 van de 10 beroepingsleden aanwezig om aan de kerkenraad hun advies toelichten. Na een uitgebreid verslag van de beroepingsleden en het beantwoorden van de vragen van de kerkenraadsleden, is ook de kerkenraad unaniem akkoord om deze predikant te beroepen. Op zondagmorgen 15 januari is dit aan de gemeente meegedeeld.

PKN Nederland