Diensten

  1. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  2. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  3. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  4. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman
  5. 30-08 10:00 WaZ ds. S. Schippers (Itens)

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Bericht van de stuurgroep Beleidsplan, 13 mei 2014

Schreef ik in het vorige verslag dat we uitgebreid praatten over onze missie en visie, dan behoefden deze opmaat-begrippen opnieuw aandacht. Mascha Rasenberg, die deskundig is hoe je een goed beleidsplan opzet, ordent opnieuw wat we tot nu toe hebben doordacht.

In september/oktober willen we een inspiratiebijeenkomst houden, waarin we met een grote groep gemeenteleden doorspreken, hoe we d.m.v. activiteiten en goede voorlichting weer een groeiende gemeente met, ook ja!, groeiende inkomsten kunnen worden.  Hoe de opzet van de bijeenkomst er uit ziet is nog niet goed uitgewerkt, we doen dit in juni, zodat op tijd de avond gepland kan worden.

Veel mensen zijn actief op allerlei gebied, als alle vrijwilligersgroepen bekend zijn wordt een avond, in het najaar, met hun aanvoerders belegd, dan kunnen we mogelijk een coördinator aanstellen die verbindend optreedt tussen de groepen, zodat er geen overlap van taken ontstaat.

Zo u leest, vordert de inhoud van het beleidsplan gestaag, als het eenmaal door u is goedgekeurd moet het minstens tot 2020 de basis zijn voor ons kerkelijk werk.  

An Bakker-Bouwman

PKN Nederland