Diensten

  1. 23-02 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  2. 01-03 10:00 WaZ ds. D. Fisser (Amsterdam)
  3. 01-03 10:00 VK Ds. K. Bras, Haarlem
  4. 08-03 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  5. 15-03 10:00 WaZ ds. B. J. Stobbelaar (Driehuis)

Lees meer

Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Benoemingscommissie kerkelijk werker

Dan was er het voornemen om een advertentie te plaatsen voor een kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat voor 0,6 fte voor de komende 4 jaar. Door hier voor genoemde ontwikkelingen (zie vorig nieuws) hebben we de voorzitter van de benoemingscommissie, ds. Otto Sondorp, die hiermee aan de slag zou, gevraagd hier nog niet mee te beginnen. Eerst moet helder zijn welke voorganger hier komt te staan.

PKN Nederland