Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  5. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Avondmaalsviering op 6 november

Zoals al vermeld, is er op 6 november een Avondmaalsviering, ’s middags om half drie. Iedereen is welkom vanaf twee uur. We zullen deze dienst in de Vredevorstkerk vieren rondom de tafel. Deze dag staat in het teken van dankdag voor gewas en arbeid. In onze tijd niet vanzelfsprekend.

Deze dienst is in de middag, speciaal om die gemeenteleden de gelegenheid te geven om te komen, die op zondagmorgen niet in staat zijn om de kerkdienst te bezoeken. Maar het is een dienst van de gemeente, en dus is ieder, die zich aangesproken voelt en erbij wil zijn, hartelijk welkom.

We drinken na afloop van de dienst nog een kopje koffie of thee met elkaar, zodat er ook enige tijd is voor ontmoeting.

Zelf zal ik voorgaan in de dienst, Kees Brinkman zal op het orgel spelen, Arjan van Rijn zal de tafel dekken en naar zijn gewoonte het brood symbolisch schikken. Voor de bloemschikking zal Froukje Post zorgen. En ook het geluid is van vakbekwame begeleiding voorzien. We hopen met elkaar op een fijne dienst.

Tot ziens,

Greet Bijl

PKN Nederland