Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  5. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Afscheid

Na bijna twaalf jaar predikant te zijn geweest in de protestantse gemeente Beverwijk – Wijk aan Zee neem ik nu afscheid van deze gemeente. Twaalf jaar is een lange tijd als men bedenkt dat ikzelf op de meeste plekken hooguit vijf jaar heb gewoond. Met uitzondering van Bremen, waar ik dertien jaar heb gewoond en waar ik het gymnasium heb bezocht, heb ik verder op 11 verschillende plaatsen gewoond. Vijf hiervan in Nederland, één in Zwitserland en vijf in Duitsland. Vanwege mijn studie en het vertrek naar Nederland ben ik vaak verhuisd en dat voelde goed zo. Een maal in Beverwijk aangesteld had ik echter de sterke behoefte om mij te settelen voor meerdere jaren.

Als ik op de laatste 12 jaar terug kijk hebben Willeke en ik ons hier erg thuis gevoeld. Wij hebben mooi gewoond en een fijn contact met vele mensen binnen en buiten de kerkelijke gemeente gehad.

Ik ben dankbaar voor de vele activiteiten die ik hier in deze gemeente heb mogen organiseren zoals onder meer de concertante vieringen, de lezingen de reizen naar de kerkendagen in Duitsland en de gemeentereizen naar Egypte en Israël/Jordanië. Het waren plezierige momenten net zoals de vele ontmoetingen met mensen binnen deze gemeente. Desondanks besef ik dat de tijden niet altijd even makkelijk zijn geweest. Ik heb Beverwijk ervaren als een gemeente die voortdurend in beweging is. Het samenvoegen van twee verschillende geloofsgemeenschappen, de financiële problemen en de problemen rond het afstoten van de Grote kerk zijn processen geweest die niet altijd eenvoudig verliepen en die in de harten van veel kerkleden nog steeds verder leven. Daarom ben ik blij met het gegeven dat in de volgende periode de vacature predikant door een interim dominee wordt ingevuld. Niettemin schuilt er in deze kerk een groot potentiaal. Met vreugde denk ik aan de geslaagde 10 gezinsvieringen terug en met blijdschap heb ik mogen ervaren dat het aantal kinderen in de diensten duidelijk groter is geworden dan de jaren daarvoor. Ik zie ook de vele enthousiaste mensen die zich met hart en ziel inzetten voor deze kerk en in de kracht geloven die van de protestantse gemeente Beverwijk uit kan gaan. Moge de kerk geleid worden door de kracht van de Goddelijke Geest en mogen de kerk zich er steeds weer van bewust zijn dat deze Goddelijke Geest uiteindelijk het fundament vormt van het samenzijn. Het ga jullie goed!!

Met hartelijke groeten,

Stephan en Willeke Kurtzahn

PKN Nederland