Diensten

  1. 23-02 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  2. 01-03 10:00 WaZ ds. D. Fisser (Amsterdam)
  3. 01-03 10:00 VK Ds. K. Bras, Haarlem
  4. 08-03 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  5. 15-03 10:00 WaZ ds. B. J. Stobbelaar (Driehuis)

Lees meer

Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Afscheid Greet Bijl

Vanwege het bereiken van haar pensioengerechtigde leeftijd gaat onze pastor Greet Bijl uit dienst. Op vrijdagavond 24 juni bouwen we een feestje en op zondag 26 juni vindt de officiële afscheidsdienst plaats.

Dit alles betekent dat we nog enige tijd vacant zijn. Nu zie ik tot mijn genoegen dat Gert van Dijk het preekbeurtenrooster tot 1 januari al rond heeft en dat daar inspirerende voorgangers op staan. We hopen u op de gemeentevergadering van 16 juni verder bij te praten over deze ontwikkelingen en zo nodig eerder.

PKN Nederland