Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  5. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Afscheid Greet Bijl

Vanwege het bereiken van haar pensioengerechtigde leeftijd gaat onze pastor Greet Bijl uit dienst. Op vrijdagavond 24 juni bouwen we een feestje en op zondag 26 juni vindt de officiële afscheidsdienst plaats.

Dit alles betekent dat we nog enige tijd vacant zijn. Nu zie ik tot mijn genoegen dat Gert van Dijk het preekbeurtenrooster tot 1 januari al rond heeft en dat daar inspirerende voorgangers op staan. We hopen u op de gemeentevergadering van 16 juni verder bij te praten over deze ontwikkelingen en zo nodig eerder.

PKN Nederland