Diensten

  1. 31-05 10:00 WaZ Slechts kerkradio
  2. 07-06 10:00 VK Slechts kerkradio
  3. 14-06 10:00 MK Slechts kerkradio
  4. 21-06 10:00 VK Slechts kerkradio
  5. 21-06 10:00 WaZ pastor L. H. Stuifbergen

Lees meer

Kerkradio

Om een kerkdienst te beluisteren klikt u op de volgende link:
directe uitzending vanuit  Wijk aan Zee
Kerkradio

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

22 september 2013: Laatste zondagse eredienst in de Grote Kerk

Zoals bekend zal op 22 september aanstaande om 15:00 uur de laatste zondagse eredienst plaatsvinden in de Grote Kerk. Meer dan 1300 jaar geleden, rond het jaar 700 n. Christus staken de eerste christelijke zendelingen Willibrord en Bonifatius vanuit Engeland naar het huidige Nederland over om ons land te christianiseren. Waarschijnlijk al in 725 n. Christus werd op de plek van de Grote Kerk een kleine houten kapel gebouwd. Met het sluiten van de Grote Kerk doorbreken wij een traditie van 1300 jaar waar op deze plek van de Grote Kerk de christelijke eredienst werd gevierd.

Met pijn in ons hart nemen wij afscheid in een laatste zondagse dienst in de Grote Kerk. Daarom houden wij een waardige viering waarin wij o.m. het Heilig Avondmaal zullen vieren. Dit sacrament, dat vele eeuwen gevierd werd op deze plek, symboliseert de gebrokenheid en broosheid van de mens en het leven, waarin wij tot God komen, vragende: hier zijn wij dan in onze naaktheid, neem ons aan zoals wij zijn. Tegelijkertijd is dit sacrament ook een teken van het nieuwe leven dat uit de dood verrijst, en daarmee is het een teken van hoop en vertrouwen. Wij zullen die zondag twee lezingen houden, Psalm 84 en Genesis 12. De overdenking neemt het Abraham verhaal op waarin Abraham de ingeving kreeg van God om huis en haard te verlaten en een nieuw begin te maken in een onbekend land. Dit zal voor hem tot zegen zijn.

Aan het eind van deze bijzondere dienst zullen de attributen van het tafelzilver (sacrament van het Heilig Avondmaal), de schaal van het doopvont ( sacrament van de doop) en de paaskaars (symbool van het leven en het Licht van Christus) de kerk worden uitgedragen. Hiermee willen wij laten zien en voelen dat met deze handelingen de gewone zondagse erediensten zullen stoppen in de Grote Kerk. Met het Licht van de paaskaars uit de Grote Kerk zullen wij uiteindelijk de paarskaars ontsteken van de Vredevorst kerk in de dienst van 29 september.

De dienst van 22 september wordt opgeluisterd door Ruzanna Nahapetjan, sopraan, en Irmgard von Asmuth, alt. Beide professionele solisten hebben in het verleden regelmatig muzikale avondvieringen in de Grote Kerk verzorgd. Zij worden begeleid door Dirk Out die de organist is deze dag. Ruzanna en Irmgard zullen tijdens de uitreiking van het avondmaal muziek uit het Stabat Mater zingen. Het Stabat Mater beschrijft de treurende Maria aan het kruis. Daarnaast zullen ook liederen als You raise me up (U, God, tilt mij op) klinken en U bent alles, Heer.

Wij vertrouwen er op dat wij met deze dienst een waardige en krachtige viering zullen beleven met elkaar.

ds. Stephan Kurtzahn

PKN Nederland