Muurkrant

U bent hier: Home - Muurkrant

Alweer een tijdje geleden hebben we de muurkrant geïntroduceerd. Wat we daarmee beoogden, is ruimte creëren voor verhalen, ervaringen en belevenissen afgezet tegen de feitelijke wereld- en plaatselijke kerkgeschiedenis, om elkaar beter te leren kennen in een fase van onze plaatselijke kerkgeschiedenis, die een moeilijke én uitdagende is. We komen vanuit verschillende tradities. De meesten van ons komen uit de tijd, waarin gereformeerd en hervormd nog werelden van verschil waren. Nu zijn we inmiddels ruim 4 jaar samen en staan we aan de vooravond van moeilijke, maar ook toekomstopenende besluiten ten aanzien van onze kerkelijke behuizing.

Een aantal mensen heeft op de Muurkrant geschreven. Daarvan geef ik zo direct een weergave. De Muurkrant heeft niet helemaal gewerkt zoals we voor ogen hadden – we wilden deze krant ook nog gebruiken voor een ontmoetingsdag met elkaar als gemeente. Misschien dat we zo’n dag (of dagdeel) nog wel eens organiseren en misschien dat we dan weer met een verhalenkrant iets gaan doen, dat weet ik niet. In elk geval wil ik deze Muurkrant nu afsluiten, door een weergave te geven van wat u erop heeft geschreven.

Weergave Muurkrant:

Geschiedenis
Als grote momenten in de geschiedenis komen we de oorlog (1940 – 1945) en de razzia (1944) tegen, en ook de oorlog in voormalig Nederlands-Indië (1948). Verder de watersnoodramp in 1953. Deze gebeurtenissen hebben op een groot aantal van onze gemeenteleden diepe indruk gemaakt - zij waren erbij. Recentere gebeurtenissen wat het wereldnieuws betreft zijn de val van de Berlijnse Muur (11 november 1989) en dan de Twin Towers. Iemand heeft geschreven: “een Europese en een Amerikaanse 9-11, in het eerste geval dachten we aan het Koninkrijk dat baan breekt, in het tweede geval aan het einde der tijden. “

Kerkelijke geschiedenis
Als we kijken naar de Beverwijkse kerkelijke geschiedenis, dan noemt iemand de Themadienstcommissie (vanouds gereformeerd), die stamt van 1970(!) Vanaf die tijd zijn er in de Vredevorstkerk Themadiensten, de eerste serie ging over Kinderen aan het Avondmaal. Deze diensten bleven georganiseerd worden, in ’89 over het Conciliair Proces, gedurende 3 jaar, begin jaren negentig samen met de Middelaarkerk, over Openbaringen, Schepping en Noach, en vanaf 1996 in SoW-verband over Daniël en over de Tien Woorden. En deze commissie organiseert nog steeds Themadiensten.
Iemand memoreert de sluiting van de Prinsesselaankerk (een paar jaar geleden) en iemand noemt het SoW-proces en de fusie (2006).
Iemand schrijft over de jaren 1994-2004 waarin het Kerkelijk Aanloophuis floreerde. Dit was voor ontmoeting en gesprek, het was drie maal per week open en kerkenraadsleden kookten daar af en toe voor de gasten. Het was een oecumenisch initiatief.
De contacten met Guben worden gememoreerd, vanaf 1991 en nog altijd bestaand.
Anderen noemen de reizen naar Taizé, vanaf 2006.

Persoonlijk
In de jaren ’70 hebben gemeenteleden de geloofsgemeenschap als een weldaad ervaren in moeilijke tijden. Iemand schrijft, vanaf de jaren ’70: “Pastoraat, Verkondiging en Vorming en Toerusting helpen ons door de jaren heen ‘de weg ‘ blijvend te vinden.”
Iemand schrijft: “2004: voor het eerst in deze kerk (Vredevorst) en met liefde ontvangen”.
Iemand zegt, over het tijdvak 1980-1990, dat zij zo onder de indruk is van de Grote Kerk, vanwege de geschiedenis van doop van kinderen en afscheidsdienst van haar man. Voorwerpen uit de kerk herinneren haar aan haar man en brengen hem dichtbij.
Iemand noemt de Taizéreis en dat hij of zij zich toen zo dicht bij God voelde.
Jongeren schrijven over de Taizé-ervaringen, over belijdenis (2009), over de Paasnachtervaring (Nacht van je Leven 2010), over de reis naar Zuid-Afrika, Uitsig (oktober 2009) en de nacht in de Wijkertoren (mei 2010).
Tenslotte noemen mensen de doop van hun kinderen en het ambtsdragerschap. En iemand herinnert zich de volwassendoop van haar man en de belijdenis.

Resumerend
Er liggen veel herinneringen, veel dierbare herinneringen ook in de geloofsgemeenschappen besloten. Af en toe zien we daarvan een glimp oplichten. Dat is mooi – ik zou ervoor pleiten meer van die dierbare geloofspareltjes met elkaar te delen. Daartoe introduceer ik hieronder het Jaarthema, zoals we dat in de kerkenraad hebben vastgesteld voor de rest van dit seizoen. Nu wil ik heel graag iedereen die op de Muurkrant heeft geschreven van harte zeggen: bedankt!

Wessel Westerveld

PKN Nederland