U bent hier: Home - Meditaties - Februari 2018 - Meditatie door pastor F. van der Louw - Vers Twee

Kent u dat liedje nog over Kortjakje?

Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week maar ‘s zondags niet
‘s Zondags gaat zij naar de kerk
Met een boek vol zilverwerk
Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week maar ‘s zondags niet


Er zijn verschillende theorieën over deze dame. Kinderen zullen vaak denken dat Kortjakje schoolziek was. De naam Kortjakje zou kunnen verwijzen naar een
niet zo eervol beroep. Maar Kortjakje kan ook over een braaf, bedlegerig vrouwtje gaan, dat zich zondag met veel moeite naar de kerk begeeft.

Ooit heb ik gelezen dat het meest waarschijnlijke is dat Kortjakje is gebaseerd op een 17de eeuwse Rachel Valderappus, een sekreetjuffrouw, een toiletjuffrouw, die wel een drankje lustte.

De eerste versie van het lied dat ergens begin 18de eeuw werd opgetekend, begon zo:
Kortjakje seer hups en fijn
Is de meeste tijd beschonken,
Kortjakje mag geen Brandewijn
Maer het moet Jenever zijn


Hoe dan ook, zondags zat ze in de kerk. Dat is toch mooi, denk je dan, altijd ziek, maar zondags was ze er. Ik maak het ook wel andersom mee. Wist u dat er ook een tweede vers bij dit liedje hoort?
Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week maar ‘s zondags niet
Midden in de week wil zij niet wassen
‘s Zondags strikt ze herendassen
Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week maar ‘s zondags niet


Kijk, daar komt de aap uit de mouw. ’s Zondags gaat zij naar de kerk. Dat is mooi denk je, dat is nog eens een vrome ziel. Alleen in vers twee horen we dat Kortjakje door de week haar taak uit de weg ging. En dat kan nou net niet. Als je serieus neemt wat er op
zondag gevierd en gezegd wordt dan heeft dat gevolgen voor maandag t/m zaterdag.

Hoe is vers twee in ons leven?
In de kerk verschieten we de komende weken van kleur. Groen wordt paars. 40 Dagen lang bezinning en bewustwording. Hoe is onze verhouding met God? En hoe verhoudt zich dat tot ons alledaagse leven?

40 dagen op weg naar Pasen om ons af te vragen: Hoe is het met vers twee?

PKN Nederland