10 december 2013 - Meditatie verzorgd door Ds Stephan Kurtzahn

U bent hier: Home - 10 december 2013 - Meditatie verzorgd door Ds Stephan Kurtzahn

Advent

Wanneer in de geschiedenis de adventstijd precies begon is onbekend. Sommige bronnen beschrijven dat al in 480 een bisschop met de naam St. Perpetuus een drieweekse vastentijd liet instellen voorafgaand aan het kerstfeest. Vast staat dat paus Gregorius de Grote (590-604) een viertal zondagen vastlegde om zich in ingetogenheid op de komst van Christus voor te bereiden. Het aantal van vier zondagen stond symbool voor de 4000 jaar waarin de mensheid na de zondeval in het paradijs op de verlosser moest wachten.

 

In een tijd waarin de economische markt ons denken en handelen bepaalt is het goed om rituelen te gebruiken die ons even aan onszelf teruggeven. Ik ontmoet veel mensen die volledig worden opgeslokt door de eisen van hun werk. Anderen ervaren een latente spanning of zij hun job nog mogen behouden in het volgende jaar. Vele mensen vertellen mij dat zij behoefte hebben aan een periode van rust en verstilling waarin zij vanuit hun eigen bron weer mogen denken en voelen. Dat is ook de reden dat de gastenkamers in vele kloosters maanden lang al volgeboekt zijn. In deze tijd verlangen steeds meer mensen naar innerlijke rust en evenwicht.

 

Advent is in haar oorsprong een periode van ingetogenheid. De christelijke traditie veronderstelt dat stilte en inkeer de mensen uitnodigt om innerlijk weer open te komen. Stilte helpt ons om daadwerkelijk te kunnen luisteren. Naar onszelf en ons verlangen, naar de ander, wat hij ons daadwerkelijk te vertellen heeft. De stilte brengt het lawaai tot zwijgen en brengt ons terug naar onze bron: ons hart. Vanuit ons hart staan wij open voor de aanwezigheid van God.

 

Met de ogen van de hedendaagse markteconomie is Kerstmis niet te begrijpen. Het wordt gereduceerd tot een gezelligheidsfeest. Met de ogen van de stilte is het misschien mogelijk om in Kerstmis iets te ontdekken dat voor ons eigen leven van grote waarde kan zijn. Iets dat ons leven kan verrijken. Geen afgesloten verhaal van 2000 jaar terug. Maar een diep en vreugdevol inzicht van Liefde en Licht dat schijnt in de wereld.

 

Het wonder van Kerstmis moet in de diepten van ons eigen hart worden ontwaard. Het kan niet worden aangepraat. Een mens kan zichzelf alleen langzaam hiervoor openen. Openen vanuit de stilte in onszelf.

 

Advent wil ons hiervoor uitnodigen. Om de stilte in te gaan. Om te ontdekken wat werkelijk belangrijk is. Want ‘het Wezenlijke is voor de gewone ogen onzichtbaar’. Ik wens u een geïnspireerde adventstijd en een gezegend Kerstmis toe.

ds. Stephan Kurtzahn  

PKN Nederland