27 augustus 2013 - Meditatie verzorgd door ds. Stephan Kurtzahn

U bent hier: Home - 27 augustus 2013 - Meditatie verzorgd door ds. Stephan Kurtzahn

Een nieuwe start: PGB als kerk van Christus

 

Het nieuwe seizoen gaat van start en voor onze gemeente zal dat met een moeilijke stap gepaard gaan. In het begin van ons nieuwe werkjaar, op 22 september aanstaande,  wordt de Grote Kerk aan de zondaagse eredienst onttrokken. Dat betekent veel pijn en verdriet voor onze gemeente.

Niettemin willen wij het nieuwe seizoen gebruiken om ons intensief op onze identiteit te bezinnen. Wij denken na over de vraag waarom wij bij elkaar zijn en hoe wij als kerk van Christus nog van betekenis kunnen zijn voor de maatschappij van deze tijd.

Hierbij een aantal gedachten.  

 

De kern van ons samenzijn: Missie en visie

Wij ervaren het als een zegen dat ons leven niet zomaar bestaat, maar dat het gedragen wordt door een stille kracht van eeuwige liefde, groter dan wijzelf. Intuïtief noemen wij deze kracht God en wij vertrouwen erop dat Hij voor ons is als een vader en moeder tegelijk, de bron van het leven, het richtpunt van onze hoop. In Christus heeft deze liefdevolle kracht een menselijk gezicht gekregen, hij maakte de geest van liefde tastbaar en voelbaar. In die Geest zijn wij kerk van Christus, protestantse gemeente van Beverwijk.

Ons geloof zou kunnen worden vertaald in de volgende woorden van een geloofsbelijdenis:

Wij geloven in God, de bron van het Goede in de onmetelijke schepping. God staat aan het begin van het leven, dus ook van ons eigen leven. Daarom belijden wij dat iedere mens waardevol is en uniek.

Wij geloven in Jezus Christus. Als christenen dragen wij zijn naam Hij is de Zoon van God en Mensenzoon. In Hem heeft God, deze bron van het Goede, zich aan ons kenbaar gemaakt als een liefdevolle Vader, Jezus heeft ons voorgehouden wat de essentie is van ons bestaan.

Wij geloven dat God, in Zijn Zoon, de van Hem vervreemde schepping heeft opgezocht. Hij deed dit om het contact met Hem te herstellen en ons als mensen voor te houden wat Zijn opdracht aan ons is.

Wij geloven dat Jezus’ leven, zijn lijdensweg, zijn sterven aan het kruis en zijn opstanding uit de dood de basis vormt voor de verzoening tussen God de vader en de mensen en tussen de mensen onderling. 

 

Als kerk hebben wij een visie en missie en deze zouden wij kunnen vertalen door een aantal kernelementen zoals zij beschreven worden in Robert Warren, Handboek gezonde gemeente: 

 

1) Als gemeente zijn wij verbonden in bezieling en door het geloof, wij werken aan bezield geloof.

2) Onze blik is naar de maatschappij gericht.

3) Er leeft een zoektocht: wat wil God met onze gemeente. Dat vraagt om ruimte voor gebed.

4) Veranderen kost wat, groeien ook. Laten wij het positief aanpakken en creatieve uitdagingen zoeken.

5) Er is gemeenschap en gemeenschapszin.

6) Er is ruimte voor iedereen, ieder mag er zijn als kind van God.

 

Moge de Geest van Christus leven in onze gemeente opdat wij mogen bouwen aan zijn kerk door de uitdagingen van het nieuwe seizoen heen.

ds. Stephan Kurtzahn

PKN Nederland