29 januari 2013 - Meditatie verzorgd door ds. Stephan Kurtzahn

U bent hier: Home - 29 januari 2013 - Meditatie verzorgd door ds. Stephan Kurtzahn

Geboorte en de volwassen Jezus

Volgt men de evangeliën dan kennen wij Jezus voornamelijk uit de laatste twee jaar van zijn leven. Na het plechtige geboorteverhaal dat de evangelist Lukas ons heeft overgeleverd ontmoeten wij Jezus nog een keer als twaalfjarige jongen in de tempel. En dan wordt het stil rond de persoon van Jezus. Pas op ongeveer 28 jarige leeftijd laat hij zich dopen en verschijnt hij voor het eerst in het openbaar. Daarom ontstaat de logische vraag wat er in die tussentijd met Jezus is gebeurd. Een theorie hierbij is dat Jezus in de leefgemeenschap van de Essenen groot geworden is en daarin een innerlijke groei – en leerproces heeft ondergaan.

Zo begint Marcus zijn evangelie pas met de doop van de volwassen leeftijd. Marcus kent geen kerstverhaal. Mij persoonlijk raakt dit gegeven. Jezus komt zo dichterbij omdat wij hierin zijn menselijke kant kunnen ontdekken. Pas in de laatste twee jaar heeft Jezus zijn hoge opdracht kunnen en mogen leven. Daarvoor moest hij worden voorbereid op die grootste taak. Zoals Jezus moest groeien is het ook onze taak in het leven om in liefde en overgave te groeien. Moge het leven van Jezus voor ons een spiegel zijn dat wij allemaal en ieder op een eigen manier een taak heeft in het leven. Onafhankelijk van onze achtergrond en onafhankelijk van ons vertrekpunt. Moge het jaar 2013 ons hierin inzicht en wijsheid maar tevens innerlijke geborgenheid schenken.

ds. Stephan Kurtzahn
 

PKN Nederland