8 Januari 2013 - Meditatie verzorgd door pastor Fred van der Louw

U bent hier: Home - 8 Januari 2013 - Meditatie verzorgd door pastor Fred van der Louw

Realisten en cynisten

De afgelopen weken wedijverden de media om de hoofdmomenten van 2012 in onze herinnering te roepen. En er kwamen vele gebeurtenissen langs, ook gebeurtenissen die je eigenlijk alweer vergeten was. Daarnaast kunnen we ook ons persoonlijke verhaal vertellen, met alle wel en wee. De blijdschap en het verdriet, hoogte- en dieptepunten, gezondheid en ziekte.

Maar met die laatste klokslag op 31 december houden we op met terugbladeren en kijken we vooruit en wensen we elkaar het allerbeste. We worden geplaatst voor de totaliteit van een nieuw jaar. Konden we bij die laatste klokslag heel 2012 overzien. Nu kunnen we niets vóórzien, geen handbreed, we tasten in de mist.
Hoe gaan wij het nieuwe jaar in? Toch in ieder geval met goede wensen voor elkaar en goede voornemens voor onszelf. We wensen elkaar zegen en voorspoed. Dat is belangrijk, dat besef: ik kan opnieuw beginnen, ik hoef niet alleen maar het oude te blijven herhalen, ik kan werkelijk vandaag opnieuw beginnen. Geen dag voelt zo nieuw als 1 januari.

Toch zullen we ons ook geen rad voor ogen draaien. We blijven realisten. Realisten weten dat met een nieuw jaar niet alles als bij toverslag verandert. Realisten kunnen relativeren en al te hoge verwachtingen temperen.
Maar de realist kan ook de hoop verliezen en zijn schouders ophalen bij elke nieuwe kans. De realist kan blind worden voor de kleine stapjes van vooruitgang die we wèl zetten. De realist is altijd maar één stap verwijderd van cynisme. En cynisme maakt ons onverschillig. Cynisme gelooft er helemaal niet meer in en heeft zichzelf verkocht aan de middelmatige werkelijkheid.

Ik moet denken aan een woord van Paulus: “Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.” (Filip.3:13-14).

We mogen van het nieuwe jaar geen wonderen verwachten, het leven is even weerbarstig als altijd. Maar we willen onszelf ook hoeden voor cynisme. We willen de hoop niet verliezen en onze verwachtingen niet opgeven. Je geroepen weten betekent dat je in de grauwheid van het bestaan toch steeds weer je naam hoort. Wie geroepen is, is ook gekend. Weten wij ons geroepen in dit nieuwe jaar? Wij mogen ook in 2012 die roep van God horen: “Leef en heb het leven lief!” En de roep van Jezus: “Volg mij en zoek het Koninkrijk”. De roep van apostelen en profeten: “Ga op weg, vertel en leef het goede nieuws van een God die van mensen houdt!”

Ik wens u allemaal een gelukkig, doelgericht en zegenrijk nieuw jaar!

pastor Fred van der Louw

PKN Nederland