Diensten

  1. 31-10 10:00 WaZ mevr. ds. A Hoekstra (Amsterdam)
  2. 31-10 10:00 VK Pastor G. Bijl
  3. 03-11 14:30 VK Ds. A. van Nierop
  4. 07-11 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  5. 07-11 10:00 WaZ ds. K. Bras (Haarlem)

Lees meer

Verhalen, podcasts en video's over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Links - Kinderen van de Masai

 

Stichting "Kinderen van de Masai"

 

De stichting Kinderen van de Masai zet zich in Kenia niet alleen in voor Masaikinderen maar ook voor andere kinderen die onder moeilijke omstandigheden leven.
 

De stichting en het ontstaan ervan

In 2002 waren wij, een aantal vrienden, voor een safari in Kenia. Tijdens deze reis bezochten wij een medische hulppost en een schooltje in het dorpje Oloolaimutia in de Masai Mara.Na ons bezoek en de daar opgedane indrukken werd spontaan besloten een stichting op te richten. Wij zijn een kleine stichting, bestaande uit vijf personen. In 2004 trad Ans Voskamp toe tot het bestuur van de stichting. Ans heeft grote toegevoegde waarde. Zij runt samen met haar Keniaanse zakenpartner David Kinyanjui Kuria de reisorganisatie AV-Tours & Safaris in Nairobi. Zij kent het land, de bevolking en de gebruiken en behoedt zo mede de stichting voor het nemen van verkeerde beslissingen en culturele misstappen.

 

 

De doelstelling

De oorspronkelijke doelstelling was een bijdrage te leveren aan de medische verzorging en scholing van de kinderen van de Masai. Nadat in 2005 ook geld van andere donateurs begon binnen te komen is de doelstelling verbreed. Voor zover dit in ons vermogen ligt en er geld voorhanden is, worden ook  andere kansarme kinderen, die in Kenia onder moeilijke omstandigheden leven, geholpen.

 

 

Hoe gaat de stichting te werk

Geld wordt bijeengebracht door de bestuursleden van de stichting: kofferbakverkopen, verjaar-/ trouwdagen, presentaties en deelname aan bijv. goede doelenprojecten. Verder ontvangen wij incidentele en structurele donaties van personen en instanties.

De projecten:

• De Oloolaimutiakliniek
• Het kindertehuis Home of the Lost Children
• Het weeshuis Cathiga Childrens Hope Home.

 

De Oloolaimutiakliniek

in Oloolaimutia in de Masai Mara, is in 1996 mede tot stand gekomen door een schenking van de voormalige werkgever van Ans, het Lucasziekenhuis in Apeldoorn. Tot dan moesten de meeste patiënten meer dan 80 km lopen naar het districtsziekenhuis in Narok.

De kliniek voorziet in de eerste hulp aan de lokale bevolking en die van de omliggende dorpen. Voor ernstige gevallen is men nog steeds op het districtsziekenhuis in Narok aangewezen.
In de kliniek, die ook vaccinatieprogramma’s verzorgt, is een verpleegkundige werkzaam. De contacten met de stichting lopen via Pastor Samuel Muntet, een Masai. Indien noodzakelijk worden door AV-Tours & Safaris in Nairobi medicijnen gekocht. De Masai betalen naar draagkracht.
In 2004 is met steun van enkele toegewijde donateurs, waaronder onze stichting, in Oloolaimutia een waterproject opgestart en gerealiseerd. Onder supervisie van het Ministery of Water Resources in Narok werd binnen zeer korte tijd een volledig natuurlijk watersysteem gebouwd met meerdere tappunten en een overloop voor het vee. Een enorme stap vooruit in de leefsituatie en hygiëne in dit gebied. De Masai zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.
 

Het kindertehuis Home of the lost Children

Dit kindertehuis is een gemeentelijke instelling in Nairobi en voorziet in een eerste opvang van straatkinderen, weesjes en vondelingetjes, in aantal wisselend tussen 60 en 100 en variërend in leeftijd tussen één week en dertien jaar. De gemeente betaalt alleen het onderkomen en het voedsel. In het tehuis, bedoeld als doorgangshuis, verblijven kinderen vaak voor langere tijd.
De woonomstandigheden, de hygiëne en het onderwijs lieten hier veel te wensen over.
De kinderen, veelal getraumatiseerd, hebben veel intensieve zorg nodig. Door het aanstellen van ‘moeders’ (caretakers) wordt getracht hier enigszins in tegemoet te komen.

Door de stichting werden reeds op diverse manieren verbeteringen aangebracht:
• aanschaf nieuwe matrassen
• opknappen elektrische installatie
• installatie brandmelders
• aanschaf nieuwe brandblussers
• aanleg terreinverlichting i.v.m. veiligheid
• betaling maandelijks salaris van vijf oppasmoeders en een tuin-/klusjesman.

 

Het weeshuis Gathiga Childrens Hope Home

Dit weeshuis in de sloppenwijken van Nairobi wordt sinds kort ook door de stichting gesteund.
De overheid biedt geen enkele ondersteuning omdat het een particuliere instelling betreft.

Het weeshuis wordt gerund door een Keniaans echtpaar. Er verblijven circa 95 kinderen variërend in leeftijd van vijf tot zestien jaar, van diverse religie en afkomst. De kinderen zijn gehuisvest in gebrekkige onderkomens en het ontbreekt hen aan vrijwel alles. Het weeshuis is volledig afhankelijk van donaties. De stichting ondersteunt met voedsel, onderwijs en leermiddelen. Enkele oudere kinderen worden in de gelegenheid gesteld om een voortgezette opleiding te volgen.

 

Waarborgen voor de donateurs

• Controle op de projecten:
Alle betalingen in Kenia worden gedaan door een medewerker van het kantoor van Ans en David in Nairobi. De stichting heeft zo controle op wat er wordt aangeschaft en betaald. De tehuizen worden met regelmaat bezocht. Ook de kliniek wordt bezocht door chauffeurs van AV-Tours.
In september 2010 heeft het bestuur tijdens een vakantiereis de projecten bezocht en enorme verbeteringen geconstateerd.
• Verantwoording aan donateurs:
Twee keer per jaar ontvangen de donateurs een nieuwsbrief waarin naast financiële verantwoording ook gemeld wordt hoe het staat met de projecten.
Behoudens bankkosten en kosten voor de KvK komen de gedoneerde gelden volledig ten goede aan de projecten.

 

Meer weten?

Voor meer informatie over de stichting Kinderen van de Masai kunt u terecht bij de secretaris van de stichting: Henk Wagter .
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer: 09131509.


Uw giften zijn van harte welkom!
bankrekeningnummer: 1240.73.964
(Rabobank te Heemskerk)
t.n.v. Stichting Kinderen van de Masai
Wilt u zo vriendelijk zijn ook uw adres te vermelden, zodat wij u over de voortgang van de projecten kunnen informeren. Indien u geen verdere informatie van ons wenst te ontvangen, laat het ons dan weten.

Cor Zeegers, Henk Wagter, Ans Voskamp en David Kinyanjui Kuria

PKN Nederland