Diensten

  1. 31-10 10:00 WaZ mevr. ds. A Hoekstra (Amsterdam)
  2. 31-10 10:00 VK Pastor G. Bijl
  3. 03-11 14:30 VK Ds. A. van Nierop
  4. 07-11 10:00 WaZ ds. K. Bras (Haarlem)
  5. 07-11 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

U bent hier: Home - Vertel me jouw verhaal…. - Mijn verhaal - Jan Stil

Een interview met ... Jan Stil

 

Waarom ga je naar de kerk?

Nou, ik ga ook wel eens niet naar de kerk, en dan heb ik toch de gedachte dat ik wat heb gemist. Je gaat er dus heen omdat je hoopt er iets te vinden waar je de komende week wat mee kan, waar je in het leven van alledag kracht uit kunt putten. Aan het Woord van God kun je je daden toetsen. Om het eens mooi te zeggen: op het Woord van God kun je je levensweg baseren.
 

En vind je er ook wat je zoekt?

Jawel, soms in de preek, de liederen of gebeden, maar ook in andere dingen. Ik vind er ook emotie: het samen delen van vreugde en verdriet, dat vind ik mooi. Zo waren bijvoorbeeld afgelopen zomer twee gasten mee naar de dienst, en Aad speelde toevallig (?) iets van Mozart, naar een bewerking van Tom Parker, dat was de muziek die wij gezamenlijk kenden en de gedachten daarbij deelden. Dat heeft ze toen heel erg geraakt.
Zo vind ik ook de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarop we de overledenen gedenken, heel goed. Dat mensen daar verdriet kunnen delen, je ziet dat mensen er iets aan hebben.
 

Vind je dat de kerk anders is dan vroeger?

Ja, dat vind ik wel duidelijk. Dat gemeenteleden inbreng hebben in diensten en er aan meewerken, dat is positief. Wel oppassen, al teveel emotie in het openbaar willen mensen ook niet. Ik vind het ook goed om te zien dat tieners meedoen aan sommige diensten en dat de jeugd ook betrokken is bij de diaconie door zich in te zetten voor bepaalde projecten.
 

Ben je ook betrokken bij kerkelijk werk?

Dat zou ik denken! Ik was jeugdouderling van 88 tot 92, en de jeugdraad zat ik nog langer in, tot 96. Het wandbord, aan de muur van de Vredevorstkerk, heb ik helpen realiseren. En diaken was ik van 2001 tot 2006. En van daaruit ben ik betrokken geraakt bij de oprichting van de voedselbank, daar ben ik nu nog bij betrokken. Allemaal dingen waar veel werk in zit, wat veel tijd kost. Maar ik heb het nooit met tegenzin gedaan, je raakt betrokken bij waar je ook achterstaat, en dat geeft voldoening.
De voedselbank, dat is overigens wel: ‘helpen onder protest', want die zou toch niet nodig moeten zijn in ons welvarende Nederland.
 

Hoe zie je de toekomst van de kerk?

Tja, iedereen heeft het over de vergrijzing. Als je het nuchter bekijkt, zou je ook somber moeten zijn. Maar ik denk: er zou best weer eens een omslag kunnen komen, zodat de kerk weer aantrekt.
 

Denk je dan aan een natuurramp of een oorlog?

Zo erg hoeft het niet te zijn. Een aanleiding van buitenaf. Je ziet het toch ook in de loop van de geschiedenis, er is altijd een golfbeweging. Zo geloof ik ook in de mogelijkheid van terugkeer van mensen die vroeger lid waren van de kerk. En ook in deze tijd zoeken mensen naar geloof, maar op hun eigen manier. Wel zijn er in deze tijd erg veel dingen die afleiden van de kerk. De oorsprong van alle hulp die mensen elkaar bieden ligt toch altijd bij het kerkelijk werk. De basis van diaconie is toch er zijn ten dienste van allerlei mensen. In die zin is er nog steeds een taak voor de kerk. Nee, ik ben niet zo somber, anders was ik toch allang afgehaakt!
 

Conclusie?

Ik zou willen dat de kerkleden wat enthousiaster waren om mee te doen. Ja, er werken wel heel wat gemeenteleden mee in allerlei commissies en groepjes, maar vaak gaan die zo op in het eigen groepje, dat er geen belangstelling is voor het werk van anderen. De communicatie onderling is niet optimaal. Er zou meer samen gedeeld moeten worden.

PKN Nederland