Verhalen, podcasts en video's over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Diensten

  1. 31-10 10:00 WaZ mevr. ds. A Hoekstra (Amsterdam)
  2. 31-10 10:00 VK Pastor G. Bijl
  3. 03-11 14:30 VK Ds. A. van Nierop
  4. 07-11 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  5. 07-11 10:00 WaZ ds. K. Bras (Haarlem)

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Mijn kerk - Kerkenraad - Diakenen - Jaarrekeningen

 

Jaarrekening diaconie 2013

 

Voor de Jaarrekening 2013 diaconie klik hier .

 

 

Jaarrekening diaconie 2014

 

Voor de Jaarrekening 2014 diaconie klik hier .

 

Jaarrekening diaconie 2015

 

Voor de Jaarrekening 2015 diaconie klik hier .

 

Jaarrekening diaconie 2016

 

Voor de Jaarrekening 2016 diaconie klik hier .

 

Jaarrekening diaconie 2017

 

Voor de Jaarrekening 2017 diaconie klik hier .

 

Jaarrekening diaconie 2018

 

Voor de Jaarrekening 2018 diaconie klik hier.

 

Jaarrekening diaconie 2020

 

Voor de Jaarrekening 2020 diaconie klik hier.

 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

De staat van baten en lasten kan worden bekeken door deze te downloaden.  Zij geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De meest recent vastgestelde begroting vindt u hier. (zie bijlage)

PKN Nederland