Verhalen, podcasts en video's over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk

Diensten

  1. 31-10 10:00 WaZ mevr. ds. A Hoekstra (Amsterdam)
  2. 31-10 10:00 VK Pastor G. Bijl
  3. 03-11 14:30 VK Ds. A. van Nierop
  4. 07-11 10:00 WaZ ds. K. Bras (Haarlem)
  5. 07-11 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Mijn kerk - Kerkgebouwen - Grote Kerk - Foto's rouwborden

Foto's rouwborden

De gewoonte van adellijke geslachten om wapenschilden van in de kerk begraven leden bij het graf op te hangen werd aan het einde van de 17e eeuw overgenomen door rijke regentengeslachten. Bij de staatsomwenteling van 1795 zijn bij het verwijderen van de familiewapens, de 42 toen aanwezige rouw- en wapenborden uit de kerk verwijderd. Van deze 42 borden keerden er in 1806 slechts 14 terug. Met 11 reeds eerder in veiligheid gebrachte borden zijn thans nog 25 borden in de kerk aanwezig. De grootste en rijkst versierde borden zijn die van het geslacht Van Harencarspel. Van de rouwborden van de negen leden die in het familiegraf zijn bijgezet, hangen er zeven in de kapel en zijn er twee verplaatst naar de oostwand van de middenbeuk.
Omdat de borden steeds meer in verval raakten, o.a. door scheurvorming en aantasting door houtworm terwijl de velours van de achtergrond vaak volkomen verteerd was, werd besloten tot een grondige restauratie. In 1993 werd daartoe een tienjarenplan gestart. Het houtwerk werd gerepareerd en er werd nieuw velours aangebracht. Door restaurateur Fred Roskam uit Edam werd het schilderwerk hersteld en nieuw verguldsel aangebracht. Het herstel van de sarcofaag in de Van Harencarspelkapel door steenhouwerij De Groot uit Beverwijk vormde de afsluiting van dit omvangrijke project.

Van Harencarspel-kapel Van Harencarspel-kapel  Anna Apolonia Loten François van Harencarspel

   

Renetta Clara van Harencarspel  Alexander van Harencarspel   Helena Margaretha  van Harencarspel    Susanna Jacoba    van Harencarspel 

     

Hendrik Nicolaas Sautijn    Guilliam van    Harencarspel Decker Vincent Maximiliaan Decker  Daniël Hogguer

 

 Overzicht familierelaties familie Van Harencarpel
PKN Nederland