Diensten

  1. 31-10 10:00 WaZ mevr. ds. A Hoekstra (Amsterdam)
  2. 31-10 10:00 VK Pastor G. Bijl
  3. 03-11 14:30 VK Ds. A. van Nierop
  4. 07-11 10:00 WaZ ds. K. Bras (Haarlem)
  5. 07-11 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Verhalen, podcasts en video's over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk

Overzicht alle dienstroosters

Actueel schema hier/download/?id=17691509&download=1/download

 

Voorgangers, Ouderlingen, geluidsmedewerkers, etc.

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Diensten - De kerkdienst

De kerkdienst

1) Het doel van het samenkomen
De gemeenschap maakt ons tot kerk. Toch komen wij op zondagochtend niet als vereniging bij elkaar maar als volk van God dat zich voelt aangetrokken door de kracht en de energie van een liefde die al het menselijk denken overstijgt. Daarbij is het doel van de viering de geestelijke ontmoeting met de Liefdevolle. Deze tracht alles in ons in beweging te brengen. De kerkdienst wil ons meenemen naar een andere dimensie van zijn, waarin de diepste dromen, verlangens en hunkeringen van onze ziel worden aangeraakt. Misschien kunnen wij ons nog herinneren hoe wij als kinderen de vaardigheid hebben bezeten om zich te verwonderen over de diepte van het leven. In deze verwondering willen wij delen als mens, naakt voor God staande, zeggende: hier ben ik.

2) De afstemming
Vaak echter zitten wij vol met gedachten en zijn wij niet open voor een daadwerkelijke ontmoeting met de Geest van Christus. Wij zitten gevangen in onze alledaagse gedachten en vaak worden wij afgeleid. Daarom trachten wij ons in de voorbereiding af te stemmen op de ontmoeting van een geheel andere aard. De voorbereiding in een kerkdienst moeten wij ons als een soort meditatie voorstellen waarin wij proberen om innerlijk leeg te worden. Alleen als wij daadwerkelijk ontvankelijk zijn, kunnen wij worden geraakt door Gods liefdevolle kracht die ons wil bezielen.


3) Verlichting door de Geest en directe ontmoeting met God
Wij vragen de Almachtige dat zijn liefdevolle kracht ons mag bezielen. “Gij zij het licht van onze zielen en onze lichamen. Laat stralen in onze harten het onvergankelijke licht en openbaar ons uw liefde.” Vervuld door Gods energie komen wij vervolgens in het krachtveld terecht van een ontmoeting die niet met het verstand is uit te leggen. Diep in ons komt alles in beweging en even wordt ons kleine ik verheft, veranderd, opgetild.


4) Dienst van het antwoord
In de overdenking hebben wij gevoeld: wij leven vanuit de liefde van de Allerhoogste. Wij allemaal zijn in het leven geroepen en ademen Gods Geest. Hiervan bewust zijnde en dankbaar van hart antwoorden wij als geestelijk veranderde mensen. Wij bidden voor de naaste, wij collecteren voor de behoeftige en wij danken God voor het Leven.


5) De zegen
De zegen ontslaat ons naar de wereld als geheiligde mensen. Mensen die voelen en innerlijk weten dat hun leven in de palm van Gods hand geborgen ligt. Ga dus de wereld in, in het besef dat God je nooit los laat. Dat het leven heilig is en wij het vermogen kunnen ontwikkelen om God te ervaren. De Heer is voor, achter, onder, in ons, hij omgeve ons, hij is boven ons. Hij wijst de juiste weg, sluit ons in zijn armen, beschermt ons, vangt ons op in onmacht en leegte, beschermt en omgeeft ons als een muur dat ons geen kwaad kan worden toegevoegd. Tenslotte is hij boven ons om ons te zegenen.

PKN Nederland