Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Diensten

  1. 31-10 10:00 WaZ mevr. ds. A Hoekstra (Amsterdam)
  2. 31-10 10:00 VK Pastor G. Bijl
  3. 03-11 14:30 VK Ds. A. van Nierop
  4. 07-11 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  5. 07-11 10:00 WaZ ds. K. Bras (Haarlem)

Lees meer

Verhalen, podcasts en video's over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Mijn kerk - Kerkenraad - Beleidsplan 2015-2019

Beleidsplan 2015-2019

Op verzoek van de kerkenraad, is op 18 maart 2014 de stuurgroep beleidsplan voor het eerst bij elkaar geweest om het concept verder uit te werken. Op 8 april 2014 was de 2de bijeenkomst met 8 leden: An Bakker, Tim Bosch, Harry van Heerden, Bas Hoogstede, Christine ten Hove, Jan Kramer, Mascha Rasenberg en Regine van der Zee.

Vervolgens zijn er diverse bijeenkomsten geweest en heeft de stuurgroep op 24 september 2014 een gespreksavond georganiseerd met alle coördinatoren van de verschillende vrijwilligersgroepen. Op deze avond is via speed-daten meer inzicht verkregen in wat alle groepen allemaal doen en waar zij hulp kunnen gebruiken. Aan alle coördinatoren is een samenvatting van het beleidsplan uitgedeeld.

De inbreng van de vrijwilligerscoördinatoren is verzameld en 5 november 2014 besproken en verwerkt door stuurgroep beleidsplan. Stuurgroep beleidsplan heeft haar definitieve versie overgedragen aan de kerkenraad, die op de kerkenraadsdag van 13 december 2014 verdere aanpassingen heeft gemaakt ten aanzien van de missie en een aantal speerpunten heeft aangescherpt.

Deze aanvullingen van de kerkenraadsleden, die tijdens de kerkenraadsdag zijn besproken, zijn verwerkt in het conceptbeleidsplan van 16 december 2014. Verdere aanvullingen van de kerkenraadsleden zijn in een schriftelijke commentaarronde verzameld en verwerkt op 18 januari 2015 en toegelicht op de gemeenteavond van 12 februari 2015.

De definitieve versie is ter goedkeuring aangeboden op 2 april 2015 en 11 mei 2015 aan de kerkenraad en op 11 mei 2015 door de kerkenraad gekeurd.

 

Actualisatie september 2015 en augustus 2016

In september 2015 is voor de beroepingscommissie en voor kandidaat predikanten, op verzoek en onder redactie van ds. Otto Sondorp, het beleidsplan aangevuld met de plannen voor 2016. In augustus 2016 is het beleidsplan nog eens geredigeerd, zonder inhoudelijke wijzigingen en zonder toevoeging van de jaarplannen van de colleges.

 

Voor de volledige tekst klik op beleidsplan van 08 september 2016.

PKN Nederland