Diensten

  1. 31-10 10:00 WaZ mevr. ds. A Hoekstra (Amsterdam)
  2. 31-10 10:00 VK Pastor G. Bijl
  3. 03-11 14:30 VK Ds. A. van Nierop
  4. 07-11 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  5. 07-11 10:00 WaZ ds. K. Bras (Haarlem)

Lees meer

U bent hier: Home - Vertel me jouw verhaal…. - Mijn verhaal - Ab Huttinga

Een interview met ... Ab Huttinga
 

Waarom gaat u naar de kerk?

Omdat ik dat m'n hele leven al doe. Ik ben streng gereformeerd opgevoed, en ben daarvan niet gefrustreerd geraakt, zoals sommige schrijvers! Mijn vrouw is precies zo opgevoed en toen wij trouwden en in Velsen-Noord gingen wonen, bleven we die gewoonte trouw en werden ook actief in het kerkelijk jeugd- en evangelisatie werk. En dat bleef ook zo in Beverwijk.

 

U gaat dus uit gewoonte?

Niet alleen dat. Je geloof wordt er gevoed als het goed is (maar dat ligt ook wel aan je eigen stemming). En ook het sociale aspect is belangrijk: je hebt er vele contacten. Toen ik tijdens ziekte niet naar de kerk kon gaan, voelde dat vreemd en leeg, en heb ik de kerkgang gemist.
Ik heb trouwens tijdens die ziekte erg veel meeleven ondervonden vanuit de gemeente en dat doet je dan goed.

 

Is het geloof anders dan vroeger?

Ja, dat vind ik wel. Wat minder zwaar op de hand, wat minder krampachtig, gelukkig. Maar er is in ons sociale leven toch ook veel veranderd. Vroeger had alles een raakvlak met de kerk: de school, de jeugdclub, de sportclub, het zangkoor, enzovoort. Nu is zelfs de kerkgang voor veel mensen niet meer vanzelfsprekend. En ik denk, dat als je die een tijdlang verzuimt, de drempel voor terugkeer heel hoog wordt. En dat is jammer. Ik maak me ook wel zorgen over de vergrijzing van onze kerk.

 

Uw conclusie?

Ook bij de kerkgang willen we toch de blijdschap van het geloof uitdragen. En er gebeurt via de kerk ook veel goeds: kijk maar naar die actie voor Jessica Hoorns in Sri Lanka. Dat is toch geweldig!

PKN Nederland