22 mei 2012 - Meditatie verzorgd door ds. S. Kurtzahn

U bent hier: Home - 22 mei 2012 - Meditatie verzorgd door ds. S. Kurtzahn

Pinksteren, het derde grote feest van het christendom

Pinksteren is het derde grote christelijke feest na Pasen en Kerstmis. Het rond een cyclus af die met Goede Vrijdag begon en met Pasen en Hemelvaart een vervolg heeft gekregen. Jezus stierf aan het kruis, hij stond op uit de dood en wandelde vervolgens nog symbolische veertig dagen als een met geheimen omgeven persoon op deze aarde rond voordat het wonder van Hemelvaart hem aan het zicht van deze wereld onttrok. Met Pinksteren wordt de Heilige Geest aan de wereld geschonken en daarbij de mens met zijn diepe zielsgeheim geconfronteerd.

De boeddhistisch christelijke monnik Thich Nhat Hanh schreef eens: ‘Wij zijn in feite bloemen in de tuin van Gods Schepping. Kijk maar eens naar een slapend of spelend kind, je ziet meteen dat het een bloem is. En wij zijn ook bloemen, net als dit kind. Maar misschien zijn wij neerslachtig door alle ontberingen van het leven, waardoor wij veel van onze frisheid kwijt zijn geraakt.’ Pinksteren doet de grond van ons zijn, onze ziel, weer oplichten en leidt de aandacht naar het wezenlijke van alle zijn. Elk mens is een kwetsbare en bijzondere ziel en verbonden met God, elk mens is geboren uit een moeder en een vader en als zodanig zijn wij allemaal in wezen broeders en zusters van elkaar, kinderen van God. Wij spreken verschillende talen, wij hebben verschillende huidskleuren en streven verschillende ambities na in dit leven. Vaak leven wij dan alleen nog in de wereld van het onderscheid en het anders denken en verliezen wij ons in de angst om door anderen niet gezien, gehoord of gewaardeerd te worden. Door de daarbij horende emoties, raken wij ontheemd van de grond van ons werkelijke zijn. Dit is een alledaagse werkelijkheid zoals zij zich aandient in het leven.

De Geest van Pinksteren tracht al die vertroebelingen weg te halen en ons te confronteren met het zielsgeheim. Als zielen blijven mensen met elkaar en met God verbonden door de dood heen en blijft het vertrouwen in God als onze Vader diep in ons hart gegrift. Met de ogen van de ziel kon Jezus mildheid leven en relativeringsvermogen toepassen.

In onze Nederlandse maatschappij en in de christelijke kerken staan mensen steeds meer open voor meditatie, stilte en gebed om weer tot een innerlijk evenwicht te komen. Dit evenwicht komt tot stand als wij contact houden met ons hart of onze ziel en van daaruit proberen te voelen, te denken en te leven. In die zin is Pinksteren tijdloos en actueel tegelijk, omdat zij de grenzen die mensen elkaar opleggen overbrugt. Er bestaat in wezen geen dood, er bestaat in wezen geen angst, alles is eeuwig in een zich steeds veranderende vorm. Uitdagingen en verschillen in het leven moeten er zijn, deze echter dienen als aanvulling om de eigen horizon te verrijken. Elk mens draagt een eigen achtergrond en neemt zijn eigen levensverhaal mee. Daarin vullen wij elkaar aan op de weg die leven heet.
Ik wens u dan ook geïnspireerde Pinksterdagen toe!

Hartelijke groet,
ds. Stephan Kurtzahn    

PKN Nederland